Wat is een tiental?

Wat is een tiental?

Je legt uit dat een tiental een getal van twee cijfers is, waarbij je het getal in groepjes van tien kan verdelen. Het laatste cijfer is dan een nul. Een voorbeeld van een tiental is 30.

Is het tiental of Tientallen?

het tiental zelfst. naamw. Verbuigingen: tientallen 1) met het aantal van tien 2) ongeveer tien Bron: WikiWoordenboek.

Wat is een tiental jaar?

een periode van tien jaar. 1) Eenheid van tijd 2) Onderdeel van de tijd 3) Periode van tien jaar 4) Periode van 10 jaar 5) Tien jaar 6) Tiental jaren 7) Tijdaanduiding 8) Tijdmaat 9) Tijdperk 10) T…

Hoe noem je een tiental jaren?

Aangezien ook ieder tiental aaneengesloten jaren wel als decennium beschouwd wordt, noemt men vaak de jaren waarvan de decenniumaanduiding voorkomt in het (gesproken) jaartal een decennium; de “jaren 20” laat men aldus lopen van 1920 tot en met 1929.

Hoe schrijf je 75 euro?

In niet-gespecialiseerde teksten is het gebruikelijk om euro (met kleine letter) voluit te schrijven of het euroteken (€) te gebruiken. In Nederlandstalige teksten wordt € voor het bedrag gezet, met een spatie ertussen.

Is het 2 jaar of 2 jaren?

‘ Het meervoud jaren is het gebruikelijkst. hierbij aan. Een aantal jaar is ook juist. Het enkelvoud sluit aan bij combinaties als twee jaar en twintig jaar (en ook bijvoorbeeld drie kwartier en vijf uur).

Is het 3 jaar of 3 jaren?

De tijdsaanduiding ‘jaar’ blijft (net als ‘kwartier’ en ‘uur’) in het enkelvoud na een bepaald hoofdtelwoord (behalve na ‘beide’) en na ‘hoeveel’, ‘zoveel’ en ‘een paar’. Na een onbepaald telwoord gebruiken we ‘jaren’. Ook ‘een aantal jaar’ komt voor, maar dat is minder gebruikelijk.

Kun je oneindig tellen?

Je kunt bij ELK getal één optellen. Hoe groot het getal ook is. DUS: nee, het tellen zal nooit hoeven stoppen. Echt gegarandeerd nooit.

Hoe noem je een periode van 5 jaar?

Een lustrum heeft altijd betrekking op een periode van vijf jaar of een veelvoud daarvan.

Hoe noem je een periode van 20 jaar?

Het tweede decennium begint met het jaar 11 en eindigt met het jaar 20. Elk volgend decennium begint met een jaartal dat eindigt op 1 en eindigt met een jaartal dat door 10 deelbaar is, dus met een jaartal eindigend op 0.