Wat is een vlakke figuur?

Wat is een vlakke figuur?

Vlakke figuren, zie de afbeeldingen hieronder, zijn gesloten figuren die in een plat vlak liggen. Deze worden begrensd door rechte lijnstukken. Behalve de cirkel, deze wordt begrensd door een gebogen lijnstuk. Als twee zijden (lijnstukken) dezelfde richting hebben, lopen die evenwijdig.

Hoe heten de vlakke figuren?

Een vierkant, rechthoek, cirkel en driehoek zijn vlakke figuren. Van een vierkant kun je een ruimtelijke figuur maken: de kubus. Zo maak je van een 2D- een 3D-tekening. Een rechthoek wordt een balk.

Welke meetkundige figuren zijn er?

In de wiskunde wordt een meetkundig figuur in de ruimte een ruimtefiguur ofwel een ruimtelijke figuur genoemd. Er zijn zeven belangrijke ruimtefiguren die je moet kennen. Deze zijn een: kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel en de bol. In de zijvlakken herken je vlakke figuren.

Hoe bereken je de oppervlakte van allerlei vlakke figuren?

Oppervlakte rechthoek = lengte · breedte. Oppervlakte parallellogram = zijde · bijbehorende hoogte. Oppervlakte trapezium=12·som evenwijdige zijden· bijbehorende hoogte. Oppervlakte vlieger=12·lengte diagonaal·breedte diagonaal.

Hoe benoem je een vlak?

Het vlak is oneindig groot en bestaat uit oneindig veel punten. Elk punt krijgt een naam van een drukletter. Als je een aantal van die punten met elkaar verbindt, krijg je een vlakke figuur.

Welke vlakke figuren zijn geen veelhoeken?

veelhoek of niet-veelhoek. driehoek of vierhoek. trapezium of parallellogram.

Wat zijn 2D figuren?

Tweedimensionaal, 2D of planair is een meetkundige omgeving die beschreven wordt met twee parameters: de lengte en breedte. Voorbeelden van tweedimensionale dingen zijn in de meetkunde een vierkant, een cirkel of een afbeelding, zoals een foto of een tekening.

Welke vlakke figuren hebben 1 Symmetrieas?

Een vlieger is lijnsymmetrisch met een symmetrie-as. Een ruit is lijnsymmetrisch met twee symmetrie-assen, puntsymmetrisch en draaisymmetrisch met een kleinste draaihoek van 180∘ . Een trapezium is niet altijd symmetrisch. Een parallellogram is puntsymmetrisch en draaisymmetrisch met een kleinste draaihoek van 180∘ .

Wat is een alpha figuur?

Een alfadier, naar geslacht alfamannetje of alfavrouwtje, is het individuele dier in een groep van een bepaalde diersoort dat duidelijk de leiding heeft. Deze leiding kan de vorm van heerschappij aannemen, maar kan ook gewoon op gezag berusten.

Wat is een gebogen vlak?

Van een kubus zijn alle grensvlakken platte vlakken, een bol bijvoorbeeld heeft alleen één gebogen grensvlak en geen ribben, een kegel heeft één plat cirkelvormig grensvlak (het grondvlak) en één gebogen grensvlak. De kegel heeft één hoekpunt, de top.