Wat is een voorbeeld van een instructie?

Wat is een voorbeeld van een instructie?

Als iemand bijvoorbeeld Af! tegen zijn hond roept, is de hond geïnstrueerd dat hij moet gaan liggen. Klikt iemand op het printerpictogram in een tekstverwerker, dan wordt het programma geïnstrueerd het document af te drukken. Instructies kunnen onderdeel zijn van een werkinstructie.

Wat is een goede instructie?

Kenmerken van goede instructietaal. Goede instructies moeten kort en helder zijn. Wanneer u het idee hebt, dat de cursisten de instructies niet goed begrepen hebben, moet u bovendien in staat zijn om de instructies op verschillende manieren te herhalen.

Wat staat er in een instructie?

Een instructieve tekst is een tekst die de lezer opdraagt bepaalde acties te ondernemen om tot een gewenst resultaat te komen. Dat klinkt misschien abstract. Maar het gaat vooral om het woord ‘acties’. Instructies dragen de lezer op iets te doen.

Hoe schrijf je een instructieve tekst?

Tip: Je kunt instructieve teksten vaak herkennen aan woorden. Denk aan werkwoorden zoals gebruik, neem, kies en stel. Ook kun je instructieve teksten vaak herkennen aan signaalwoorden zoals eerst, zodra, vervolgens en daarna. Check hier onze uitleg over onderwerp en hoofdgedachte.

Hoe instrueer je?

Informeren gaat om WETEN, instrueren gaat om duidelijk maken wat je toehoorders moeten DOEN. Bij instrueren is het belangrijk om kort en bondig te zijn, en de logica uit te leggen. De combinatie van urgentie, logica, plan, en heldere instructie maakt de kans dat mensen daadwerkelijk worden gemotiveerd tot uitvoeren.

Wat is instructie geven in de zorg?

Bij voorlichting en instructie worden werknemers voorgelicht over de risico’s die zij lopen op het gebied van ongewenst gedrag en de maatregelen om hen daartegen te beschermen. Als dit doeltreffend gebeurt, beschikt iedereen over de benodigde kennis en vaardigheden om bij (dreigende) incidenten goed te handelen.

Wat is een instructie geven?

Instructie geven is vertellen wat iemand moet doen en hoe iemand iets moet doen.

Wat is belangrijk bij het geven van een instructie?

Bij een instructie is de volgorde vaak erg belangrijk. Beschrijf daarom stap voor stap wat de lezer moet doen. Dit zorgt voor een duidelijke structuur. Zo kan de lezer zich goed voorbereiden en houdt hij overzicht.

Wat is instructie methodiek?

Wat is de instructievorm? De instructievorm houdt in dat je zorgt dat de leerstof bij de leerlingen aankomt. Dit kan op een passieve of een actieve manier. Je probeert al je kennis over te brengen zodat de leerlingen het snappen.

Hoe maak je een omschrijving?

Schrijf unieke teksten. Zorg voor een duidelijke titel. Gebruik tussen de 3 en 5 bullets, bijvoorbeeld om de voordelen van het product op te sommen. Gebruik niet te veel woorden en vermijd lange zinnen. Maak belangrijke woorden dikgedrukt.