Wat is een voorbeeld van een onvoltooid deelwoord?

Wat is een voorbeeld van een onvoltooid deelwoord?

Een onvoltooid deelwoord is een werkwoordsvorm die bestaat uit het hele werkwoord met d of de erachter. Bijvoorbeeld: Fluitend fietste hij voorbij. Je gebruikt deze vorm als je wilt aangeven dat je iets aan het doen bent, terwijl je ook iets anders doet. Deze vorm wordt ook wel tegenwoordig deelwoord genoemd.

Hoe herken je een onvoltooid deelwoord?

Het onvoltooid deelwoord is een vorm van het werkwoord waarbij het nog niet voorbij of nog niet voltooid is (onvoltooid) en dus nog steeds aan de gang is. Het onvoltooid deelwoord wordt altijd gespeld als het hele werkwoord + d. Niets vermoedend verliet hij het huis.

Wat is onvoltooid en voltooid deelwoord?

Een onvoltooid deelwoord wordt gebruikt om aan te geven dat je iets doet, terwijl je ook iets anders doet. Een voltooid deelwoord wordt gemaakt door een –d of –de achter het hele werkwoord te plakken. Bijvoorbeeld: ‘Lachend fietsten wij naar school’.

Hoe vorm je een onvoltooid deelwoord?

In het Nederlands wordt het onvoltooid deelwoord gevormd door toevoeging van d of de aan de infinitief. Fluitend ging hij naar zijn werk. De jongen ging lopend naar school. Zij zijn ziende blind.

Wat is een OD Nederlands?

Schrijf een infinitief (het hele werkwoord) op en voeg daar een –d of –de aan toe. De vorm die je dan krijgt, heet onvoltooid deelwoord (OD). Onvoltooide deelwoorden worden tegenwoordig vaak als ouderwets ervaren.

Hoe schrijf je onvoltooid verleden tijd?

Ze zijn onregelmatig als klinkers of medeklinkers veranderen, waardoor er een aparte stam voor de verleden tijd is (denk – dacht, ga – ging, eet – at). Voorbeelden van de onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) zijn: ik werkte, jij dacht, hij ging, wij wandelden, jullie aten, zij droomden.

Wat is een onvoltooid tegenwoordige tijd?

De onvoltooid tegenwoordige tijd wordt gevormd door aan de stam van het werkwoord een uitgang toe te voegen. Voorbeelden van de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.) zijn: ik werk, jij denkt, hij gaat, wij wandelen, jullie eten, zij dromen.

Wat is onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd?

onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd – Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) De o.t.t.t. wordt samengesteld door het hulpwerkwoord zullen te combineren met een infinitief. In bijna alle gevallen drukt het een handeling uit die in de toekomst plaatsvindt.

Wat betekent onvoltooid?

onvoltooid – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-vol-tooid 1. er moet nog iets aan gedaan worden ♢ er is nog een onvoltooid boek van Mulish gevonden 1.

Wat is OD?

Antwoord: O.D is een afkorting van het Latijnse woord ‘oculus dexter’ en verwijst naar het rechteroogZie onze video hieronder voor meer informatie over uw lenzen op sterkte.