Wat is een voorbeeld van een tautologie?

Wat is een voorbeeld van een tautologie?

Een tautologie noemt een begrip tweemaal of meerdere malen, en bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort. Enkele voorbeelden zijn pais en vree, enkel en alleen, nooit ofte nimmer, onmiddellijk en meteen en niettemin toch.

Hoe herken je een pleonasme?

Bij een pleonasme wordt een eigenschap van iets dubbel uitgedrukt. Een pleonasme bestaat uit twee woordsoorten, vaak een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord drukt een eigenschap uit die al besloten ligt in het zelfstandig naamwoord. Denk bijvoorbeeld aan witte sneeuw.

Wat is het verschil tussen pleonasme en contaminatie?

Een pleonasme ontstaat als je een bepaalde eigenschap nog eens extra omschrijft (dubbel). Voorbeelden: de witte sneeuw, gele zonnebloemen of de mondelinge bespreking. Een contaminatie ontstaat als je twee woorden of uitdrukkingen door elkaar haalt.

Wat is een oxymoron definitie?

Een oxymoron (uitspraak: oksimóron) is een stijlfiguur waarbij twee woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken, maar in figuurlijke zin wel kloppen. Hij kan als retorisch middel worden toegepast in een geschrift of in spraak.

Wat is een Litotes voorbeeld?

De litotes lijkt op het understatement. Zo kan de bedoeling “Hij woont in grote luxe” worden weergegeven met: een litotes: “Hij woont daar niet onaardig”, maar ook met. een understatement: Hij woont daar leuk!”

Wat is een Dubbelopismen?

Dubbelopismen is een verzamelterm voor de stijlfiguren contaminatie, tautologie en pleonasme. Bij alle drie herhaalt de schrijver of spreker iets wat al is genoemd of verondersteld. Bij een contaminatie zijn twee woorden of uitdrukkingen met vrijwel dezelfde betekenis vermengd (opserveren = opdienen en serveren).

Wat is de betekenis van contaminatie?

Een contaminatie is een verhaspeling van twee woorden of uitdrukkingen met een verwante betekenis, waardoor een verkeerd nieuw woord of een verkeerde nieuwe uitdrukking ontstaat.

Hoe heet het als je twee spreekwoorden door elkaar gebruikt?

Bij contaminaties haal je twee uitdrukkingen of spreekwoorden door elkaar. Een bekend voorbeeld is ‘als voetballer zijnde’, wat ‘als voetballer’ of ‘voetballer zijnde’ moet zijn. Sommige contaminaties komen zo vaak voor dat ze inmiddels geaccepteerd worden volgens het Groene Boekje.

Hoe noem je Optelefoneren?

Een contaminatie is een verhaspeling van twee woorden of uitdrukkingen met een verwante betekenis, waardoor een verkeerd nieuw woord of een verkeerde nieuwe uitdrukking ontstaat. Bekende voorbeelden van contaminaties zijn duur kosten (uit duur zijn en veel kosten), optelefoneren (uit telefoneren en opbellen…

Wat is dubbelop taalgebruik?

Een tautologie ‘noemt een begrip tweemaal of meerdere malen’, vaak in woorden van dezelfde woordsoort: enkel en alleen. Beide stijlfiguren, maar ook ingenieuze tussenvormen, zijn soms te bewonderen in de Volkskrant.