Wat is een voorbeeld van homofoon?

Wat is een voorbeeld van homofoon?

Homofoon is de benaming voor woorden of zinnen die hetzelfde klinken, maar toch een andere betekenis hebben. Een paar voorbeelden zijn: licht/ligt, bereiden/berijden en rat/rad.

Wat is de betekenis van een homoniem?

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis. Homonymie komt ook voor bij woorden die tot verschillende woordsoorten behoren. Ook zinnen kunnen homoniem zijn.

Wat voor woorden zijn homofonen?

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien en hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis hebben. Bijvoorbeeld bank (om op te zitten) en bank (als geldinstelling). Naast homoniemen bestaan er homofonen: woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend worden geschreven. Bijvoorbeeld hart en hard.

Wat is n homofoon?

Homofonie in muziek Homofonie duidt op collectieve muziek met één stem, unisono gezongen . Het woord staat voor monodie en staat tegenover polyfonie en harmonie . Het gregoriaans is zo’n homofone muziek.

Wat betekent polyfoon?

Polyfonie (uit het Oudgrieks: πολύς (polus), veel en φωνή (phōnē), klank, stem) is in de muziek gecomponeerde meerstemmigheid: het klinken van meerdere melodieën tegelijkertijd.

Wat betekend antoniem?

Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti (“tegen”), -numon (“naam, benoeming”).

Hoeveel Homoniemen zijn er?

Er zijn nog ettelijke betekenissen mogelijk, die historisch gezien polyseem zijn, al kunnen de betekenissen vat en duizend kilo ervaren worden als homoniem.

Hoe noem je 2 woorden met dezelfde betekenis?

Een tautologie is een combinatie van woorden die hetzelfde uitdrukken. Het zijn twee woorden van dezelfde woordsoort, bijvoorbeeld twee bijvoeglijk naamwoorden, twee zelfstandignaamwoorden of twee bijwoorden. Tussen de woorden in staat meestal een voegwoord, zoals en of of.

Hoe heten woorden met dezelfde betekenis?

Een tautologie bestaat uit twee of meer woorden (meestal van dezelfde woordsoort) die hetzelfde betekenen (bijvoorbeeld: daarnaast ook en altijd en eeuwig).

Wat is de betekenis van polyvalent?

‘Polyvalent’ heeft in de eerste plaats een wetenschappelijke betekenis: ‘meer dan één waarde of werking bezittend’. Een polyvalent serum werkt tegen meer dan één ziekteverwekker.