Wat is een voorbeeld van tautologie?

Wat is een voorbeeld van tautologie?

Een tautologie is een woordcombinatie waarin een begrip twee keer of meer wordt genoemd. Ze bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak met en of of(te) ertussen. Voorbeelden zijn eenzaam en alleen, pracht en praal en niettemin toch.

Hoe herken je tautologie?

Een tautologie is een combinatie van woorden die hetzelfde uitdrukken. Het zijn twee woorden van dezelfde woordsoort, bijvoorbeeld twee bijvoeglijk naamwoorden, twee zelfstandignaamwoorden of twee bijwoorden. Tussen de woorden in staat meestal een voegwoord, zoals en of of. Je kunt hierbij denken aan verheugd en blij.

Wat is het verschil tussen een tautologie en een pleonasme?

Een tautologie bestaat uit twee of meer woorden (meestal van dezelfde woordsoort) die hetzelfde betekenen (bijvoorbeeld: daarnaast … ook en altijd en eeuwig). Een pleonasme is een uitdrukking waarin het ene woord iets benoemt wat ook al in het andere woord besloten ligt (bijvoorbeeld: oude bejaarde en nat water).

Wat is een voorbeeld van pleonasme?

Bij een pleonasme herhaal je vaak een deel van de betekenis van een woord. Meestal gebeurt dit door een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Voorbeelden hiervan zijn: ronde bal, omlaag vallen, weer hervatten, aanwezige bezoekers, valse voorwendsels.

Wat is witte sneeuw?

In veel gevallen (maar niet uitsluitend) bestaat een pleonasme uit een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Een voorbeeld van een pleonasme is witte sneeuw: de bepaling witte is veelal overbodig, omdat ‘wit’ in principe een inherente eigenschap van ‘sneeuw’ is.

Is gratis en voor niets een tautologie?

Een bekend voorbeeld van tautologie, twee keer hetzelfde zeggen, is ‘gratis en voor niets’. Al zijn werkzaamheden waren voor niets.

Wat is een pleonasme contaminatie?

Een pleonasme ontstaat als je een bepaalde eigenschap nog eens extra omschrijft (dubbel). Voorbeelden: de witte sneeuw, gele zonnebloemen of de mondelinge bespreking. Een contaminatie ontstaat als je twee woorden of uitdrukkingen door elkaar haalt.

Is omlaag zakken een pleonasme?

Deze zin is ook een pleonasme. Als iets valt, dan valt het namelijk al naar beneden, dus omlaag. Het valt tenslotte niet omhoog. Een pleonasme kan dus ook voorkomen bij werkwoorden.

Wat is een foutieve tautologie?

Als de tautologie niet zinvol is gebruikt, d.w.z. als er geen accentuering van een of ander begrip wordt aangebracht, is er sprake van een foutieve tautologie, een stijlfout.

Hoe noem je een dubbele bevestiging?

Het komt ook voor dat een begrip twee keer achter elkaar met verschillende woorden genoemd wordt, dit noemen we een tautologie.