Wat is er bijzonder aan hunebedden?

Wat is er bijzonder aan hunebedden?

De hunebedbouwers bouwden prachtige graven voor hun doden: de hunebedden. De hunebedden zijn stenen grafkamers in Noord-Nederland (in het bijzonder Drenthe) waarin meerdere mensen werden begraven. De overledenen kregen eten en drinken in potten mee, maar ook gereedschap, wapens en sieraden.

Hoe oud is een hunebed?

Reusachtige steenformaties die 5.000 jaar geleden door mensenhanden op elkaar gestapeld zijn en dienen als begraafplaats: hunebedden. Ze zijn gemaakt van keien die zo’n 150.000 jaar geleden hier terecht zijn gekomen, tijdens een van de ijstijden.

Wat zit er in een hunebed?

In de hunebedden vinden archeologen allerlei grafgiften: hun gereedschap en wapens (pijl en boog, bijlen, vuurmaakset, etc.), potten met eten en drinken en sieraden (kralen van tanden, barnsteen, git en fossiel) mee. Diverse kralen van barnsteen en git.

Hoe komen hunebedden aan hun naam?

Vroeger dachten de mensen dat de hunebedbouwers reuzen moesten zijn geweest. Dit dachten zij omdat de zwerfkeien super zwaar waren en het niet menselijk leek om deze keien te verplaatsen. Huynen is een oud-Nederlands woord voor reuzen, daar komt de naam hunebed vandaan.

Wie heeft de hunebed uitgevonden?

De hunebedden zijn gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur in de Nieuwe Steentijd (3400 – 2850 voor Chr.), het waren jagers-verzamelaars-boeren. Deze boeren in Noord-Nederland waren grotendeels afhankelijk van de jacht en het verzamelen. Verzamelen was heel belangrijk voor de hunebedbouwers.

Hoe maakten ze vroeger hunebedden?

Er werd een heuveltje van zand gemaakt. Daar werd dan een rij stenen tegenaan gezet. En tegen die stenen maakten de bouwers een helling van zand. Daar sleepten ze grote, platte stenen overheen.

Hoeveel hunebedden zijn er in NL?

Volgens het Hunebedcentrum in Borger zijn er op dit moment nog 52 hunebedden te vinden in Drenthe, en twee in Groningen. Op zeker dertig plaatsen zijn er sporen van hunebedden gevonden, maar zijn de grote stenen zelf verdwenen.

Hoeveel hunebedden zijn er in Europa?

De hunebedden dienen als gemeenschappelijke begraafplaats. Dit soort stenen grafkelders is in die tijd niet ongewoon: in heel Europa zijn er wel 35.000 gevonden. Hier worden ze gebouwd van enorme zwerfkeien, die tijdens een van de ijstijden, zo’n 150.000 jaar geleden, vanuit Scandinavië hiernaartoe zijn geschoven.

Welke taal spraken de hunebedbouwers?

We weten eigenlijk niet hoe de taal van de hunebedbouwers klonk. Nederlands is een Indo-Europese taal, deze taal is waarschijnlijk zo’n 7.500 jaar geleden vanuit Midden-Europa overgewaaid naar Nederland.

Hoe oud zijn zwerfstenen?

Noordelijke zwerfstenen zijn door het landijs vanuit Scandinavië tijdens de voorlaatste ijstijd in Noord-Nederland afgezet. Deze ijstijd heet het Saalien en is onderdeel van het Midden-Pleistoceen, van ± 240.000 tot ± 130.000 jaar geleden.