Wat is Gynzy werelden?

Wat is Gynzy werelden?

De hoofdonderwerpen van een vak noemen we “Werelden”. Deze zijn verdeeld in subonderwerpen die we “Eilanden” noemen. Daaronder zitten de leerdoelen (Dorpen) uit de Gynzy leerlijnen. Dankzij deze simpele structuur kan iedere leerling eenvoudig persoonlijke leerroutes volgen.

Waarom coachende rol?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat je leerlingen coacht, zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen leren (zelfregulatie). Als coach leer je leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, zonder hen los te laten. Dit verhoogt het leerrendement.

Wat is een adaptief programma?

Adaptiviteit. Er zijn twee manieren waarop software zich aanpast aan het niveau van het kind of de student. De eerste is het gebruik van levels of in goed Nederlands niveaus van beheersing. De student oefent op één niveau tot de software concludeert dat hij dit beheerst.

Wat is adaptief denken?

Adaptief denken gaat over het kunnen reageren op de omgeving, het verwerken van informatie en het toepassen van verschillende methoden en perspectieven, zodat de beste oplossing zich uit de verschillende – vaak contrasterende – ideeën en inzichten kan aandienen.

Hoe ontwerp je een goede les?

Een goede les is innovatief. Een goede les is bruikbaar. Een goede les is esthetisch. Een goede les is begrijpelijk. Een goede les is ingetogen. Een goede les is eerlijk. Een goede les is tijdloos. Een goede les is doordacht tot in het kleinste detail.

Hoe maak je een les plan?

Bepaal het doel van de les . Bedenk welke voorkennis je zou mogen verwachten. Bedenk welke begrippen of vaardigheden je leerlingen minimaal moeten leren in deze les . Bedenk met welke werkvormen je de stof gaat overbrengen. Bedenk ook welke opdrachten moeten worden gemaakt.

Waarom is leren saai?

In hun onderzoek hebben niet expliciet onderzocht waarom leerlingen minder gemotiveerd zijn en lagere cijfers halen, maar hij ziet in de praktijk wel een aantal oorzaken. Zo wijst hij op het lerarentekort, en de druk die er op docenten staat. Daarnaast is de wereld van jongeren de afgelopen jaren flink veranderd.

Hoe kan je een les skippen?

Voordat je ouders je vragen om je voorhoofd te voelen, maak een washandje nat en warm het 30 seconden op in de magnetron. Kook wat water (alleen aangeraden voor oudere kinderen).

Hoe leer je lesgeven?

Differentiatie in de klas. Lees verder. Weet waar je voor staat. Lees verder. Eerst de mens, dan het vak. Lees verder. Het docenten voortgangsrapport – 5 vragen voor groei. Lees verder. Leerlingen toetsvragen laten bedenken. Lees verder. Systemisch werk in het onderwijs. Lees verder.

Hoe kan ik online les geven?

Maak contact met je leerlingen. Zorg voor een duidelijk dagprogramma/ een heldere structuur. Instructie moet kort en bondig zijn. Tijdens een digitale les doe je minder dan tijdens een gewone les. Zorg dat er een plek is waar werk staat, werkbladen. Bespreek het leerdoel.