Wat is half 4?

Wat is half 4?

HALFVIJF’, bw., een half uur na drieën, na vieren.

Welk uur is half 5?

Op deze analoge klok is het half 5 ’s middags. Het is 4 uur geweest. Het is 30 minuten later dan 4 uur ’s middags. In digitale tijd is het dus 16:30 uur.

Hoe laat is 18 30?

half. 09:30 → Het is half tien. 18:30 → Het is half zeven ’s avonds.

Hoe schrijf je half 2?

De correcte spelling is twee en een half. Als het lidwoord een in twee en een half, vier en een half enzovoort wegvalt, is de correcte spelling tweeënhalf, vierenhalf enzovoort.

Wat is 1 4 in tijd?

Een kwartier = een vierde deel ( 1⁄4 ) van een uur. Een kwartier = 15 minuten.

Hoe laat is het half 2?

Laat zien hoe je van 13:30 12 uur afhaalt en 1 uur en 30 minuten overhoudt. Het is dus half 2 in de middag. Laat de klok zien en vertel dat er 6 uren op staan en 30 minuten. Het is dus half 7 ’s avonds.

Hoe laat is het 14 30?

over 10 uur en 21 minuten.

Hoe laat is 17 40?

Onthoud goed dat 60 minuten een heel uur is. Op deze klok is het 17:40 uur. Dit is gelijk aan 10 minuten over half 6 ’s middags.

Hoe laat is 14 uur 20?

Op deze klok is het 14:20 uur. Dit is gelijk aan 10 minuten voor half 3 ’s middags. Als het een half uur vroeger is, dan gaat de klok 30 minuten terug. De bovenstaande klok geeft 14 uur en 20 minuten aan.

Hoe laat is 3.30 AM?

AM is een afkorting voor Ante Meridiem, het Latijn voor “Voor de middag”. Bijvoorbeeld 10.00 a.m. is 10 uur in de ochtend. Bij de 24-uurs tijd is dit 10:00. PM is een afkorting voor Post Meridiem, wat staat voor “Na de middag”.