Wat is het bekendste spreekwoord?

Wat is het bekendste spreekwoord?

– Wie het Eerst komt, die het Eerst maalt. – Een Ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. – Voor Geld kun je de duivel doen dansen. – Wie zijn Gat brandt, moet op de blaren zitten.

Wat is een gezegde woord?

Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin. Het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden.

Hoe kun je het gezegde vinden?

Het gezegde bestaat uit de werkwoorden in een zin. Als er maar één werkwoord in de zin staat, dan is het gezegde de persoonsvorm. Als er meer werkwoorden in de zin staan, dan is het gezegde de persoonsvorm samen met de andere werkwoorden. Als je een zin gaat ontleden, begin je daarom altijd met de persoonsvorm.

Hoeveel spreekwoorden en gezegden zijn er?

In deze databank kunt u van meer dan 5000 spreekwoorden een korte verklaring vinden. Een overzicht van alle verzamelde spreekwoorden ontbreekt. Onlineversie van het historisch belangrijke spreekwoordenboek van F.A. Stoett in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Wat is een synoniem voor gezegde?

expressie, gezegde, leenspreuk, proverbium, spreekwijze, spreekwoord, spreuk, uitdrukking, zegswijze. uitdrukking (zn) : dictum, formulering, frase, gezegde, locutie, spreekwijze, uiting, verwoording, zegswijze, zin.

Is het een spreekwoord of een uitdrukking?

Uitdrukkingen lijken erg op gezegden, maar het verschil is dat in een uitdrukking wel een werkwoord voor kan komen. Hierdoor is een uitdrukking wel een hele zin. Een uitdrukking heeft net zoals een gezegde vaak een figuurlijke betekenis en bevat (in tegenstelling tot een spreekwoord) meestal geen wijsheden.

Wie of wat gezegde?

Het lijdend voorwerp = wie / wat + onderwerp + gezegde. Als de zin een naamwoordelijk gezegde heeft, dan is er geen lijdend voorwerp. Een zin kan dus alleen een lijdend voorwerp hebben als het een werkwoordelijk gezegde heeft.

Wie gezegde?

76 betekenissen bevatten `wie` Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. (=Men pacteert met hen van wie men afhankelijk is.) Een vogel die te vroeg zingt, wordt `s avonds van de kat gegeten. (=wie al te jong naar genot streeft, gaat te gronde.)

Wat is het doel van spreekwoorden?

Spreekwoorden zijn korte uitspraken die een wijsheid of levensles bevatten. Vaak proberen spreekwoorden je aan te moedigen tot goed gedrag en keuren ze ongewenste gedrag af. Als je de betekenis van de spreekwoorden niet kent kunnen ze soms voor verwarring zorgen.

Waarom is het zo ziek als een hond?

Een hond is zelden ziek maar als ‘ie ziek is, is hij heel erg ziek. De gewoonte om eigenschappen van dieren in uitdrukkingen en gezegden te verwerken gaat eeuwen terug. Eigenschappen van dieren vinden wij ook terug in onszelf of we willen ermee vergeleken worden of juist niet.