Wat is het Drieslagmodel?

Wat is het Drieslagmodel?

Het drieslagmodel wordt gebruikt voor het analyseren van het probleemoplossend handelen van de leerling. Het oplossen van contextopdrachten verloopt in drie stappen: plannen (op basis van identificatie van de situatie), uitvoeren en reflecteren (controleren).

Hoe werkt het Handelingsmodel?

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het model laat zien dat leerlingen een bewerking uit kunnen voeren op verschillende handelingsniveaus, en de leraar kan daar eventuele hulp op aanpassen. Het handelingsmodel is wel gebaseerd op de didactische opbouw van het ijsbergmodel.

Wie heeft het Drieslagmodel bedacht?

Gelukkig is goed observeren te leren: in het Protocol ERWD wordt het drieslagmodel geïntroduceerd. Het wordt daar vooral beschreven als model voor probleemoplossend werken, maar dit model is ook bij uitstek geschikt als instrument om dagelijks de leerlingen in korte tijd heel gericht te kunnen observeren.