Wat is het grondwoord?

Wat is het grondwoord?

Een grondwoord is het woord dat de basis of de kern vormt van een geleed woord of samenstelling. De kern van het gelede woord ongelukkigerwijs is geluk: (on-)geluk(-kig-er-wijs). De kern van de samenstelling prijsvraag is vraag, en van vraagprijs is dat prijs.

Wat is een grondwoord groep 4?

woord waarvan uitgegaan wordt bij de vorming van een samenstelling* (met een ander grondwoord, bijvoorbeeld: keukendeur) of van een afleiding* (met een voorvoegsel* en/of een achtervoegsel*, bijvoorbeeld: ondeugdelijk).

Wat is het verschil tussen een grondwoord en een afleiding?

Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig). Het grondwoord is het deel van de afleiding dat ook als afzonderlijk woord bestaat (schuld). De voor- en achtervoegsels zijn de delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -ig).

Wat is een Ongeleed woord?

woord waarin we geen samenstellende woorddelen* (grondwoorden*, voor*- of achtervoegsels*) kunnen onderscheiden. Voorbeeld: keuken. In de samenstelling* keukendeur en de afleiding* keukentje zijn wel woorddelen te onderscheiden.

Wat is een grondwoord voorbeelden?

Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig.

Welke woorden zijn homoniem?

pad (= smalle weg) – pad (= kikvorsachtig dier) gerecht (= voedsel) – gerecht (= rechtbank)

Wat is een voorbeeld van afleiding?

geleed woord* dat bestaat uit een grondwoord* en een of meer voor*- of achtervoegsels*. Voorbeeld: onschuldig, dat bestaat uit het voorvoegsel on-, het grondwoord schuld en het achtervoegsel -ig.

Hoe maak je een afleiding?

Een afleiding is een woord dat bestaat uit een woord plus een voorvoegsel of achtervoegsel. Voorvoegsels en achtervoegsels zijn woorddelen die niet op zichzelf kunnen staan, bijvoorbeeld ge-, ver-, ont- en -heid, -baar, -loos en -schap.

Wat is de afleiding van leider?

Als je terug gaat naar het woordje ‘ deductie ‘ —af/weg — leider/leiden, dan krijg je ‘afleiding’. De volgende woorden zijn opgenomen in de Nederlandse taal, maar afkomstig van een andere taal. Ken je de betekenis?

Wat is Simplex?

Een simplex of ongeleed woord is een woord bestaande uit slechts één morfeem. Het bedoelde woord verschijnt dan in zijn enkelvoudige, onvervoegde of onverbogen vorm.