Wat is het Kofschip X?

Wat is het Kofschip X?

De medeklinkers uit ’t kofschip, dus de t, k, f, s, ch en p, helpen te bepalen of een zwak werkwoord de uitgang -te of -de krijgt in de verleden tijd. De uitgang -te wordt toegevoegd aan werkwoorden waarvan de stam (= het hele werkwoord zonder de uitgang -en) eindigt op een van die medeklinkers uit ’t kofschip.

Welke letters doen niet mee in het Kofschip?

De regel van ’t Kofschip gebruik je als je wilt weten of de persoonsvorm in de verleden tijd eindigt op te of de. Staat de laatste letter van de stam in ’t kofschip? (a, o en i doen niet mee), dan komt er te achter de stam.

Waar gebruik je het kofschip voor?

’t Kofschip is een ezelsbruggetje om te bepalen of er een d of een t achter een werkwoord komt in de verleden tijd (het gebeurde) of de voltooide tijd (het is gebeurd).

Hoe schrijf je het t kofschip?

Zwakke werkwoorden worden in de verleden tijd vervoegd met -de of -te. Maar hoe weet je nu welke uitgang je moet gebruiken? Daarvoor is een ezelsbruggetje bedacht: ’t kofschip. Bij het vervoegen van zwakke werkwoorden let je op de medeklinkers uit het woord ’t kofschip, dus de t, f, k, s, ch en p.

Hoe werkt d en T?

Er is ook een trucje om te achterhalen of u aan het eind van het voltooid deelwoord -t of -d moet schrijven. U kunt daarvoor vergelijken met de verledentijdsvorm. Als die op -de(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -d. Als de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt, krijgt ook het voltooid deelwoord een -t.

Waarom ex Kofschip?

Met ’t ex-kofschip betere resultaten Bij de persoonsvorm verleden tijd en het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden dus.

Is het herhaald of herhaalt?

Vervoeging: ik herhaal, jij herhaalt, hij herhaalt, wij herhalen. ik herhaalde, wij herhaalden. ik heb herhaald.

Is het gelooft of geloofd?

In de tegenwoordige tijd schrijf je altijd een t bij de derde persoon enkelvoud: hij gelooft. Zoals het ook is: hij werkt, hij past, hij geeft etc. Dat je het voltooid deelwoord met een d schrijft, kun je controleren via de verleden tijd. Die is: geloofde.

Is het vind ze of vindt ze?

U is een persoonlijk voornaamwoord, de beleefdheidsvorm van de tweede persoon enkelvoud. In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt. Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister?

Is het Opgestijfd of Opgesteven?

Onze Taal on Twitter: “@jafa82 ‘Opgestijfd’ lijkt beter, maar de woordenboeken zijn het er niet zo met elkaar over eens; ‘opgesteven’ komt ook voor.” / Twitter.