Wat is het meervoud van spel?

Wat is het meervoud van spel?

Spel wordt in het meervoud spellen als u het hebt over de benodigdheden voor een spel zoals u die in de winkel kunt kopen. Ik heb twee kaartspellen nodig om je die truc te kunnen tonen. In die winkel verkopen ze leuke gezelschapsspellen.

Hoe schrijf je gezelschapsspellen?

Het meervoud van gezelschapsspel is ‘gezelschapsspellen’.

Is een spel?

Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen – of bij uitbreiding andere diersoorten – deelnemen, als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.

Wat is het meervoud van resultaat?

resultaten (meerv.)

Wie ben ik briefjes?

“Wat ben ik?” is een variant op “Wie ben ik?”. Alle deelnemers krijgen een briefje op hun voorhoofd geplakt met een dier erop geschreven. Door vragen te stellen aan andere deelnemers (die ook zo’n briefje op hun voorhoofd hebben geplakt), moeten ze erachter zien te komen welk dier ze “zijn”.

Wie ben ik 3 rondes?

Er zijn 3 rondes: omschrijven, uitbeelden en 1 woord. Zet de timer op 30 seconde. Persoon 1 van team 1 heeft nu 30 seconde de tijd om zo veel mogelijk briefjes uit de pan te omschrijven. Raadt een ander teamlid wat er op het briefje staat, dan leg je het briefje apart en heeft dat team een punt.

Wat is het meervoud van blad?

blad (het; o; verkleinwoord: blaadje) 1(meervoud: bladeren, bladen) bep. deel van een plant, m.n. aan takken en stengels2(meervoud: bladen) plat en breed deel van bep.

Hoe schrijf je gamen?

De verleden tijd van gamen is ‘gamede’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft gegamed’.

Hoe spel je dat?

Met Hoe spel je dat? fris je je kennis van werkwoordsvormen en andere spellingkwesties op. Alle basisregels in handig zakformaat voor iedereen die in korte tijd nu eens wil weten hoe het zit en zekerder van zichzelf wil zijn tijdens het schrijven.

Hoe veel spellen zijn er?

Het beste antwoord. 1.420.255 als je op microsoft gebaseerde games neemt, maar als je de originele atari en comandoor C64 er bij neemt 1.923.742, maar ja dan vergeten we de boord spelen zoals die van JUMBO en anderen (de niet computer games, want ja, die bestaan ook nog) Oh jee, ik ben de tel kwijt…………….