Wat is het moeilijkste raadsel ter wereld?

Wat is het moeilijkste raadsel ter wereld?

Het moeilijkste raadsel aller tijden is de naam gegeven door George Boolos aan een raadsel uit de krant La Repubblica. Het raadsel verscheen in 1992 en werd bedacht door Raymond Smullyan. Het gaat als volgt: “Drie goden A, B, en C heten Waar, Onwaar en Willekeur.

Hoeveel 9 zitten er tussen 1 en 100?

Hoe vaak komt het getal 9 voor tussen 0 en 100? 20 keer: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ,89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (2x).

Hoeveel negens zitten er tussen de 0 en de 100?

2009 – 1 = 4018 – 1 = 4017 negens zitten.

Wat heeft een hals en geen hoofd?

Geen hoofd Wat heeft een hals, maar geen hoofd? Een fles.

Welke bus kan je niet rijden?

Welke bus kan niet rijden? Antwoord: Een brievenbus!

Hoe bereken je de verhouding van iets?

Je schrijft het met een deelteken “2 : 3”. De verhouding 10 : 15 is hetzelfde als 20 : 30. Als je de getallen aan beide kanten van het deelteken met dezelfde waarde vermenigvuldigt, blijft de verhouding gelijk. 8 is 4×2, dus de getallen in de rechter verhouding zijn 4x zo groot als in de linker verhouding.

Wie liegt er en wie spreekt de waarheid raadsel?

“Er zijn twee deuren. Eén ervan leidt naar het kasteel en de andere naar een gewisse dood. Achter elke deur is een bewaker, de ene spreekt altijd de waarheid, de andere liegt altijd. Het raadsel is nu om door slechts één vraag te stellen aan een van de bewakers te weten te komen welke weg naar het kasteel leidt.”

Wat is blauw en zit op een hek?

Het is blauw en zit op een hek? Verf.

Wat kan niet lopen en praten grap?

Ik heb een hoofd maar ik praat niet. Ik heb vier poten maar ik loop niet. Wat ben ik? Een tafel!

Waarom balkt een ezel s nachts?

Dat balken gebruiken ze om de groep bij elkaar te houden, en om alle andere ezels in de omgeving te laten weten dat er een ezel in de buurt is. In het wild zijn het vooral de dominante hengsten die balken.