Wat is het salaris van een boswachter?

Wat is het salaris van een boswachter?

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Boswachter Salarisindicatie voor een Boswachter bij Staatsbosbeheer: minimaal € 2.224,82 en maximaal € 2.891,36 bruto per maand bij volledige werkweek.

Wat valt onder Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer (SBB) is de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. Het hoofdkantoor is sinds 2016 in Amersfoort. In 2020 werkten bij SBB ruim 1250 betaalde medewerkers en werd gebruikgemaakt van de diensten van meer dan 8000 vrijwilligers.

Is Staatsbosbeheer overheid?

Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wat doet de Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt.

Wat zijn de best betaalde banen in Nederland?

onderzoekers klinische chemie: 180.000 – 240.000 euro. piloten: 112.500 – 200.000 euro. commercieel directeuren: 64.000 – 192.000 euro. accountants: 27.000 – 162.000 euro. neurochirurgen: 70.000 – 130.000 euro. dermatologen: 70.000 – 129.000 euro. burgemeesters: 40.000 – 124.000 euro.

Wat is het salaris van een BOA?

Een BOA in Nederland verdient gemiddeld € 3.085 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.625 (laag) tot € 3.550 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat mag je niet doen in het bos?

Het beschadigen of verwijderen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag is uit den boze, het kappen van bomen mag niet, het snoeien van bomen is niet toegelaten in openbare bossen,…. De activiteiten of handelingen zijn enkel toegelaten na machtiging van ANB (ook in private bossen!).

Hoe laat mag je in het bos?

Het bos is voor veel mensen een plek om even helemaal tot rust te komen. Toch kun je niet altijd in de natuurgebieden terecht om je hoofd leeg te maken, want officieel is het verboden om tussen zonsondergang en zonsopgang in het bos te komen.

Wat is het verschil tussen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten?

Staatsbosbeheer beheert nog steeds heel veel bos, Natuurmonumenten relatief veel heide en grasland en wij hebben heel veel landgoederen met natuur. Ook het beheer is anders.

Waar valt een boswachter onder?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. Ze sporen strafbare feiten op. Zo ondersteunen boa’s de politie bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een boswachter, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter.