Wat is het tegenovergestelde van een woord?

Wat is het tegenovergestelde van een woord?

Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben. Het woord is afgeleid uit het Grieks: anti (“tegen”), onoma (“naam, benoeming”). Beide woorden vormen een antoniemenpaar.

Wat is een antoniem voorbeelden?

woord met een tegengestelde betekenis taalkunde Voorbeeld: `’Mooi’ is een antoniem van ‘lelijk’, en ‘lelijk’ een antoniem van ‘mooi’.

Wat is het tegenovergestelde van goed?

Een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis. Mooi is bijvoorbeeld een antoniem van lelijk, en slecht een antoniem van goed.

Wat is het tegenovergestelde van laat?

Uitspraak: [lat] na de normale of verwachte tijd Voorbeelden: `laat thuiskomen`, `De trein is te laat. `Antoniem: vroeg hoe laat (op welk tijdstip) `Hoe laat gaan we weg?` Synoniem: wanneerHoe laat is het? (hoe staat de…

Wat zijn antoniemen van ramp?

Onheil wordt soms gebezigd voor een samenloop van ongelukken, gelijk ongeval voor eene reeks van ongevallen. Tegenspoed is het tegenovergestelde van voorspoed, dat de beteekenis heeft van vooruitgang in eene onderneming en van welslagen.

Wat betekent een anagram?

Een anagram of letterkeer is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord of een andere zin maar in een andere volgorde. Het maken van anagrammen is een geliefd woordspel. Anagrammen worden ook vaak gebruikt als pseudoniem.

Wat betekent het woord connotaties?

De connotatie (‘bijklank, ondertoon, bijbetekenis, gevoelswaarde’) van een woord of kleine woordgroep is de ermee verbonden voorstelling (de denotatie) die vaak van emotionele aard is, boven op de eigenlijke betekenis van het woord.

Wat is connotatie en denotatie?

Denotatie is het proces van verwijzing naar de letterlijke betekenis van een woord. Het woord denotatie is afgeleid van het Franse dénotation. De term staat naast het begrip connotatie, dat wil zeggen bijkomende betekenissen die afhangen van de context.

Wat is het tegenovergestelde van wederzijds?

Wederzijdsch heeft alleen betrekking op twee personen of partijen; wederkeerig wordt zoowel van twee als van meer partijen gebezigd. Indien beide woorden kunnen gebezigd worden, dan is wederkeerig sterker dan wederzijdsch, terwijl dit laatste sterker is dan onderling.

Wat is het tegenovergestelde van actief zijn?

Antoniemen van actief zijn luipassief en passief.