Wat is het verkleinwoord van paraplu?

Wat is het verkleinwoord van paraplu?

Als een verkleinwoord wordt afgebroken aan het eind van een regel, vervalt een van de twee dubbele klinkers of de apostrof: baby’tje – baby-tje, vlaatje – vla-tje, parapluutje – paraplu-tje.

Wat is het verkleinwoord van A5?

In verkleinvormen als A4’tje, A5’je, mp3’tje en 6’je is een apostrof nodig tussen het cijfer en het achtervoegsel tje/je. Dat geldt ook voor verkleinvormen van afkortingen: in bv’tje, dvd’tje en sms’je komt er een apostrof voor het achtervoegsel tje/je (geen streepje, zie ook deze pagina).

Hoe schrijf je radio?

radio’s (meerv.) Radiotechniek is een vorm van draadloze telecommunicatie waarbij een radiozender signalen verspreidt in de vorm van radiogolven.

Wat is het verkleinwoord van tekening?

De correcte verkleinvorm is tekeningetje. Vergelijkbare voorbeelden zijn: dingetje, eerstelingetje, kringetje, leerlingetje, vergaderingetje, wandelingetje. Woorden op -ing hebben alleen een verkleinwoord op -kje als de lettergreep vóór -ing beklemtoond is en het niet om een persoonsnaam op -ling gaat.

Wat is het verkleinwoord van app?

De verkleinvorm is appje. Het woord app is met kleine letters. Het is een verkorting van application (‘applicatie’, oftewel ’toepassing’): zo wordt een programma voor een smartphone, tablet of computer genoemd. App is dus geen naam, maar een gewoon woord.

Hoe schrijf je waterskiën?

Het woord waterskiën staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Wat is het verkleinwoord van pudding?

De leerlingen noemen het verkleinwoord van het woord pudding (pudding – puddinkje).

Hoe schrijf je radio uitzending?

radio-uitzending – WikiWoordenboek.

Wat is het verkleinwoord van Lama?

lama wordt lamaatje, foto wordt fotootje, …)

Wat is het verkleinwoord van café?

De correct gespelde vorm voor het verkleinwoord is cafeetje. De e wordt verdubbeld en het daardoor overbodig geworden accentteken valt weg.