Wat is het verschil tussen een rij en een reeks?

Wat is het verschil tussen een rij en een reeks?

Een rij is een rij getallen: 1 3 5 7 9 … Een reeks is een som van een rij getallen: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + …

Wat is de betekenis van reeks?

reeks – zelfstandig naamwoord 1. rij van dingen die op elkaar volgen ♢ hij vulde een reeks cijfers in Zelfstandig naamwoord: reeks de reeks de reeksen het reeksje Syn…

Hoeveel is een reeks?

Serie = 1) Aaneengeschakelde rij 2) Aaneenschakeling 3) Aantal 4) Cyclus 5) Feuilleton 6) Groot aantal 7) Heat 8) Keten 9) Kopie 10) Lange opsomming 11) Lange rij 12) Lijst 13) Manche 14) Menigte 15) Opeenvolgende nummering 16) Opeen…

Hoe gebruik je Sigma?

De sigma-notatie, aangeduid als ∑, wordt in de wiskunde gebruikt als opsommingsteken. Het geeft de som van een aantal opeenvolgende termen van een getallenrij aan, waardoor je een lange som korter kan maken.

Wat is de eerste term van de meetkundige rij?

a = het eerste getal van de rij. r = de reden (ook “vermenigvuldigingsgetal” genoemd, een gelijkblijvend getal waarmee je elke vorige term in een meetkundige rij mee vermenigvuldigt om de volgende term te krijgen) n = het aantal getallen.

Wat is het verschil tussen een recursieve en een directe formule?

Directe formule Er is ook een formule waarmee je rechtstreeks U 28 kan uitrekenen. Deze formule wordt de directe formule genoemd. Deze formule lijkt heel erg op de recursieve formule, met als grote verschil dat we een extra letter na het laatste getal toevoegen.

Wat is een ander woord voor reeks?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: reeks (zn) : aaneenschakeling, aantal, batterij, cyclus, haag, keten, lijst, opeenvolging, resem, rij, ris, rist, rits, scala, sequentie, serie, stel, verzameling, voorwedstrijd.

Wat is een mormel?

mormels (meerv.) 1) dier dat afkeer of spot opwekt door zijn lelijk of mismaakte uiterlijk of door zijn afwijkend, onaangepast, onhandig gedrag; bespottelijk dier; daarnaast ook: dier da…

Wat is de betekenis van het woord reeds?

De bijwoorden reeds en al kunnen allebei aangeven dat iets begonnen of gebeurd is op het moment van spreken, vroeger dan men zou verwachten. Reeds heeft een formeel, schrijftalig karakter. In neutrale contexten heeft de vorm al de voorkeur.

Wat is de waarde van π ook wel Pi genaamd?

Het getal π, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141 592 653… Het getal is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.