Wat is het verschil tussen honingbijen en wilde bijen?

Wat is het verschil tussen honingbijen en wilde bijen?

De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten en is daarom niet echt als een wilde diersoort te beschouwen. De overige bijensoorten beschouwen we wel als ‘wilde’ bijen, omdat zij niet door de mens verzorgd worden.

Waar nestelen wilde bijen?

Waar maken ze hun nest? Veel soorten nestelen in de grond, daarvoor hebben ze wel een beetje kale grond nodig. Andere soorten maken hun nest in gangen in hout of in holle stengels. Er zijn bijen die de binnenkant van hun nest bekleden met stukjes blad of wol van plantenharen.

Wat voor bijen heb je?

Bijen en vegetarische wespen In Nederland hebben we ongeveer 350 verschillende soorten bijen. Om even een beeld te geven: dit is maar een fractie van de meer dan 20.000 soorten die over de hele wereld te vinden zijn. Al deze soorten hebben 6 poten, 4 vleugels, en hebben nectar en stuifmeel nodig als voedsel.

Welke soorten wilde bijen zijn er?

Andoornbij. Bijen houden van de warmte en droogte. Blauwe ertsbij. De blauwe ertsbij is een kleine bij die vrij algemeen is, maar toch moeilijk te vinden is. Bosbesbij. Bijen houden van de warmte en droogte. Gehoornde metselbij. Gewone langhoornbij. Gewone sachembij. Gewone wespbij. Grijze zandbij.

Welke wilde bijen steken?

Honingbijen kunnen echter maar één keertje steken. Dit is zo omdat hun angel bezet is met fijne weerhaakjes die ervoor zorgen dat de angel blijft zitten wanneer de bij zich wil terugtrekken. Hierdoor komt een gedeelte van haar ingewanden mee naar buiten en zal de bij dus sterven.

Wat doet een wilde bij?

Wilde bijen zijn solitaire bijen en doen alles alleen: van nestmaken tot voedselzoeken en eileggen. Vaak hebben wilde bijen een speciale relatie met hun biotoop. Soms zijn ze zelfs voor hun voedsel geheel afhankelijk van één soort plant (monofaag).

Hoe lang leven wilde bijen?

Een volwassen bij leeft meestal slechts enkele weken. De rest van het jaar zijn de bijen alleen in andere levensstadia (larve, pop) aanwezig, zoals hierboven beschreven. Uitzonderingen zijn hommels en sommige groefbijen, waarvan bevruchte vrouwtjes overwinteren en zo wel een half jaar oud kunnen worden.

Wat voor bijen heb ik in de tuin?

Begin april was er weer de Nationale Bijentelling. Ruim 10.500 mensen namen deel en telden bij elkaar ruim 136.000 bijen . Honingbij. Dit is de meest voorkomende bijensoort. Rosse metselbij. Ook deze bij wordt vaak gezien. Gehoornde metselbij. Gewone sachembij. Tuinhommel. Veldhommel en aardhommel. Weidehommel.

Kan een bijennest kwaad?

Bijennest verwijderen en de gevolgen In principe kan een nest weinig kwaad. Echter kan de ingang van het nest op een plek zitten die ervoor zorgt dat je door de aanvliegroute heenloopt. Om zichzelf of het nest te verdedigen kunnen bijen gaan steken.

Welke bijen zijn gevaarlijk?

Honingbijen hebben én een kolonie én een honingvoorraad te verdedigen en kunnen dus wel aanvallen wanneer ze denken dat zij (of hun kolonie) bedreigd worden. Een steek van een honingbij is altijd pijnlijk, en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen met een bijenallergie.