Wat is het verschil tussen IGDI en EDI?

Wat is het verschil tussen IGDI en EDI?

In het kort: EDI legt de focus vooral op de manier van instructie geven, ADI benadrukt het activeren van leerlingen en IGDI focust op differentiatie in de les. EDI richt zich tevens vooral op de instructiefase van de les en het tussentijds (formatief) controleren van het effect daarvan.

Waar staat IGDI voor?

De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model is een variant op het Directe Instructie model en is gebaseerd op twee principes: De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg. De leerlingen leren door oefening en herhaling.

Wat is effectieve directe instructie?

Expliciete Directe Instructie (EDI) verovert steeds meer terrein in het primair onderwijs. De idee erachter is dat kinderen leren rekenen door te volgen wat de leraar hen voordoet, in plaats van zelf onder leiding van een leraar ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.

Hoe ziet een EDI les eruit?

Bij een EDI-les contoleer je tijdens het lesgeven voortdurend of de leerlingen de leerstof begrijpen. Het controleren van begrip (cvb) zorgt ervoor dat je als leerkracht je leerlingen helpt om het doel van de les te behalen. Ook leer je zo je leerlingen en hun mogelijkheden goed kennen.

Wat is activerende directe instructiemodel?

Bij activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie. Dit model is gestructureerd opgebouwd in zeven fasen: Terugblik. De onderwijsactiviteit start met het ophalen van voorkennis en/of het bespreken van het voorgaande werk.

Van wie is het IGDI model?

De leraren geven nu spellingles met behulp van het IGDI-model, ontwikkeld door CPS. IGDI staat voor Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie. Interactie en differentiatie zijn daarin toegevoegd als vaste elementen in de dagelijkse instructie.

Waarom EDI gebruiken?

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken.

Welke didactische werkvormen zijn er?

Beheersingsleren. Het doel van beheersingsleren is dat alle leerlingen het onderwijs kunnen volgen en dat niemand achterop raakt. Directe instructie. Feedback in het po en vo. Huiswerk. Leermiddelen. Metacognitie en zelfregulatie. Samenwerkend leren. Spelend leren.

Waarom Adi model?

Effecten van het DI-model Directe instructie is vooral zeer effectief voor leerlingen met leerachterstanden binnen de domeinen rekenen, lezen en schrijven. Maar ook voor leerlingen met een gemiddeld prestatieniveau blijkt directe instructie effectief.

Wat zijn de zes rollen van de leraar?

Over ‘De zes rollen van de leraar’ Martie Slooter maakt in haar nieuwe boek duidelijk dat iedere leraar in het voortgezet onderwijs zes rollen vervult: die van (1) gastheer, (2) presentator, (3) didacticus, (4) pedagoog, (5) afsluiter en (6) coach. Elke rol kun je aanleren en in elke rol kun je je verder ontwikkelen.