Wat is interactief lesgeven?

Wat is interactief lesgeven?

Interactief betekent letterlijk ‘in beide richtingen verlopend’. Door interactief les te geven betrek je jouw leerlingen bij de les. Je staat dus niet alleen maar voor de klas de kennis uit boeken over te brengen, maar maakt gebruik van activerende werkvormen en gaat de interactie met ze aan.

Wat is interactie onderwijs?

Onder interactie wordt in eerste instantie verstaan de verbale communicatie zoals we die in het onderwijs tus- sen leraar en leerlingen en tussen leerlingen onderling zien en horen plaatsvinden. Uiteraard bestaat er ook de non-verbale communicatie en die kan de verbale com- municatie soms zelfs sterk beïnvloeden.

Waarom is interactief onderwijs belangrijk?

Interactie zorgt voor betere leerresultaten Positieve interactie stimuleert leren en zorgt voor een veilig klimaat in de groep en in de school. Het zorgt voor een toename van sociale vaardigheden van leerlingen, voor meer motivatie, een grotere betrokkenheid en voor betere schoolresultaten.

Waarom interactief leren?

Bij interactief taalonderwijs maken de kinderen zich strategieën eigen. De kinderen leren hoe je bepaalde taalproblemen kunt oplossen. De leerkracht stimuleert de kinderen hierin door de kinderen hardop te laten nadenken en daar feedback op te geven.

Wat is interactief leren?

Bij interactief leren heeft de leerling een actieve rol en kan hij dus aan alle activiteiten deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een presentatie. Bovendien krijgen ze feedback. Niet alleen van hun leraar, maar ook van hun klasgenoten en zelfs van zichzelf.

Waarom is een goede interactie belangrijk?

Omdat het je interne communicatie menselijk maakt. Door interactie mogelijk te maken, kunnen collega’s met elkaar chatten, reageren op berichten en ideeën en bedenkingen met elkaar delen.

Wat is de betekenis van interactie?

Interactie is een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen. Bij interactie gaat het om onderlinge beïnvloeding van onder andere mensen: “tijdens de voetbalwedstrijd waren de spelers goed op elkaar ingespeeld, er bestond interactie tussen de spelers”.

Wat is simultane interactie?

Directe simultane interactie Als kinderen in groepen samenwerken zijn er veel kinderen tegelijkertijd aan het woord. Er is simultane interactie: in tweetallen werken – 50% van de groep kan aan het woord zijn, in viertallen werken – 25% van de groep kan aan het woord zijn. Dit leidt tot veel activiteit en betrokkenheid.

Wat is horizontale interactie?

Horizontale is een specifieke vorm van interactie in de klas. De leerlingen gaat met elkaar in gesprek over een reken-wiskundig probleem en beslissen samen hoe ze het gaan aanpakken. Of ze vergelijken verschillende oplossingsstrategieën van één reken-wiskundig probleem. De leerkracht fungeert als gesprekspartner.

Wat is interactief werken?

Interactief betekent letterlijk ‘in beide richtingen verlopend’. Een communicatieproces verloopt interactief wanneer de verzender tijdens de communicatie ook ontvanger wordt en omgekeerd.