Wat is Kaatsenballen?

Wat is Kaatsenballen?

Bij kaatsballen is het idee om de tennisbal tegen de muur te gooien, de bal op de grond te laten stuiteren en deze dan weer te vangen. Maak het moeilijk voor jezelf door tussendoor te klappen in je handen, op verschillende manier te gooien (onderhands, bovenhands, door je benen) of zelfs meer ballen toe te voegen.

Welke balspelen zijn er?

Kingen. Iemand is hem, niemand is hem. Voetbalspellen. Fopbal. Landverovertje. Lummelen. Stoepranden. Ezelen.

Hoe lang duurt kaatsen?

Hier krijg je iedere seconde een bal voor je neus.” De dagen zitten ook anders in elkaar: bij het muurkaatsen duren wedstrijden zo’n 20 minuten en is een toernooi na 2,5 uur voorbij. “En bij het Friese kaatsen is een wedstrijd een uur lang. Je begint ’s ochtends om 11.00 uur en je bent om 18.00 uur klaar.”

Is kaatsen Fries?

Het Friese kaatsen is ontstaan in de 12e eeuw in kloosterhoven in Frankrijk en heeft dus via België zijn weg naar het noorden gevonden. Kaatsen werd eerst in geheel Nederland op pleinen gespeeld door de ‘hegerein’ (gegoeden), pas later op gras.

Wat is 10bal?

10 bal. Verdeel de groep in twee teams die verdeeld over het speelveld gaan staan. Bij dit Tienbal is het de bedoeling dat een team de bal 10 keer zonder onderbreking naar de eigen spelers kan overspelen, zonder dat de bal valt, of in de handen van de tegenpartij komt.

Hoe zwaar is een kaatsbal?

Een ambachtelijk gemaakte kaatsbal is van leer en gevuld met koeienhaar, gewicht is ongeveer 24 gram.

Hoe moet je kaatsen?

Bij het kaatsen spelen twee teams (parturen) tegen elkaar. Elk partuur bestaat uit drie spelers: één opslager en twee perkspelers. Van de twee perkspelers is er minimaal één die ook op moet slaan. Een met haar gevulde, leren bal van ± 24 gram en een kaatshandschoen.

Wat betekent PC Franeker?

De afkorting PC verwijst naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij, die sinds 1854 de organisatie van de wedstrijd verzorgt. Ieder jaar op de vijfde woensdag na 30 juni wordt de PC gehouden op het Sterne Slotland, in de volksmond beter bekend als het Sjûkelân, hét kaatsveld van Franeker.

Hoelang duurt een kaatswedstrijd?

Een kaatswedstrijd heeft meestal de vorm van een toernooi. Om dat te winnen, moet je vaak 4 tot 6 keer op een dag spelen. Zo’n enkele wedstrijd duurt ongeveer 40 tot 50 minuten.

Waar is een kaatsbal van gemaakt?

De buitenkant van de kaatsbal is tegenwoordig gemaakt van kunstleer. Hij wordt gevuld met het haar van koeien die in het najaar worden geschoren. Of met het haar van paarden, kalveren of schapen. Een Fries kaatsatelier kreeg de opdracht van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond om de kaatsbal te verbeteren.