Wat is kinderarbeid werkstuk?

Wat is kinderarbeid werkstuk?

Onder kinderarbeid verstaan we, dat kinderen onder de leeftijd van 15 jaar, niet (meer) naar school gaan, en in plaats daarvan hele dagen werken om voor het gezinsinkomen te zorgen. In ontwikkelingslanden hebben veel mensen op het platteland een stukje grond. Daarop verbouwen ze groente en dergelijke.

Wat is kinderarbeid?

De ILO spreekt van kinderarbeid wanneer kinderen onder de 12 jaar werken, wanneer kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en wanneer kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk wat mogelijk de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigd (ILO, 2017b).

Welke vormen van kinderarbeid zijn er?

In de textielfabriek werken door kleding te maken. In de industrie werk te doen door tapijten te knopen. Op het land te werken op plantages of rijst en mais velden. In de mijn werken door stenen klein te hakken. In de dienstverlening te werken dor schoenen te poetsen.

Wat is er zo slecht aan kinderarbeid?

Gevolgen van kinderarbeid Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen. Kinderen die werken en niet naar school gaan komen later hoogstwaarschijnlijk terecht in laagbetaalde banen en vervolgens hun kinderen ook. Zo blijft de vicieuze cirkel van armoede bestaan.

Wie heeft kinderarbeid bedacht?

In 1874 diende het links-liberale kamerlid Samuel van Houten een wet op de kinderarbeid in, die bekendstaat als het Kinderwetje van Van Houten.

Waar komt kinderarbeid nog voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Hoe kun je kinderarbeid voorkomen?

Kinderarbeid kan niet worden uitgebannen door het simpelweg te verbieden. Er moet gewerkt worden aan alternatieven voor de kinderen en hun ouders. Alle kinderen moeten onderwijs kunnen volgen. Er zijn ook banen nodig waarmee volwassenen een behoorlijk loon verdienen, zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Wat zijn de nadelen van kinderarbeid?

Je verdient weinig terwijl je hard werkt en lang werkt en niet naar school kan want je moet werken! Het is niet goed voor de gezondheid van de kinderen. Kinderen die de hele dag werken kunnen geen onderwijs volgen.

Waarom moet kinderarbeid stoppen?

Kinderarbeid houdt armoede in stand. Het bestrijden ervan biedt duurzame ontwikkeling en betere kansen voor iedereen. Vanuit deze visie zet Stop Kinderarbeid zich wereldwijd in voor goed, formeel dagonderwijs voor kinderen en zeker inkomen voor volwassenen. Een wereld zonder kinderarbeid is mogelijk.

Hoeveel dagen kinderarbeid?

De werkzaamheden mogen niet gedurende méér dan 5 achtereenvolgende dagen worden verricht. In een kalenderweek moet een onderbreking zijn van de activiteit van minstens 48 achtereenvolgende uren. ! Er zijn ook dwingende beperkingen qua aantal activiteiten per kind.