Wat is maal 0 1?

Wat is maal 0 1?

Vervolgens leg je uit dat als je een getal met 0,01 vermenigvuldigt, de komma twee plaatsen naar links verschuift. Wanneer je een getal hebt zonder komma erin, zet je een komma voor de laatste twee cijfer van het getal. Ook in deze situatie kan het voorkomen dat je één of twee nullen aan het antwoord moet toevoegen.

Wat is 3 tiende?

Een tiende deel, 1/10, is 10%, en 3/10 is dus 30%.

Wat is 0 gedeeld door nul?

Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul.

Is oneindig 0?

Je moet alleen begrijpen dat je altijd ‘iets’ moet hebben, hoe klein dan ook om op oneindig uit te komen. Met ‘0’ heb je dus NIETS om met oneindig te vermenigvuldigen dus is het weer ‘0’.

Hoeveel is 0 gedeeld door oneindig?

Reëel getal zal daarom niemand echt verbazen. Hoe groot de teller ook is, de uitkomst is altijd 0.

Wat zijn 0 decimalen?

De cijfers achter de komma noem je decimalen. Je kunt nullen achter een decimaal getal zetten om erachter te komen of een getal groter of kleiner is dan een ander decimaal getal met meer decimalen.

Waarom heeft 0 geen omgekeerde?

Het tegengestelde van een getal is dat getal waarmee je het eerste moet optellen om op 0 uit te komen. – met welk getal x kan ik 0 optellen om 0 uit te komen. Hier is er wel een antwoord: 0+0=0. Dus: 0 is het ’tegengestelde’ van 0.

Wat is de helft van 110?

Als je de helft van een getal wil uitrekenen, deel je dit getal door twee.

Hoeveel keer Hoeveel is 48?

4 × 12 = 48 (vier keer twaalf is achtenveertig).

Wat is de uitkomst van een aftrekking?

De uitkomst van een optelling noemen we een som. Van een aftrekking het verschil. De 2 getallen die je bij elkaar optelt of aftrekt, noem je termen. De uitkomst van een vermenigvuldiging noemen we een product, van een deling een quotiënt.