Wat is maatwerk rekenen?

Wat is maatwerk rekenen?

een remedierend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. – Geel: breuken, procenten, tijd, meten: lengte, inhoud, oppervlakte en gewicht. Maatwerk Rekenen is de opvolger van Remelka.

Welke rekenmethodes zijn er?

Pluspunt 4 (Malmberg) Wereld in Getallen 5 (Malmberg) Alles Telt Q (Thieme Meulenhof) Getal en Ruimte Junior (Noordhoff)

Wat is Rekenroute?

Rekenroute is geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Zo is Rekenroute een ideaal rekenaanbod voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8, die in plaats van of naast de reguliere rekenmethode kan worden gebruikt.

Wat is de nieuwe rekenmethode?

De nieuwe generatie rekenmethodes zijn nieuw of volledig herzien. Didactische modellen uit het protocol ERWD zijn geïntegreerd, er zijn rekeninhoudelijke keuzes gemaakt, 21ste eeuwse vaardigheden en formatief evalueren hebben een plekje gekregen en veel methodes hebben de mogelijkheid om volledig digitaal te werken.

Wat is RekenXL?

RekenXL bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en werkboekjes voor de kinderen. Dit zijn omkeerboekjes: aan de ene kant een project in het domein Getallen en Bewerkingen, aan de andere kant een project in het domein Meten en Meetkunde.

Wat is leerroute 2?

Met leerroute 2 halen de leerlingen eveneens niveau 1F, maar niet op 12-jarige leeftijd en soms op een ander niveau van handelen. Zij krijgen meer tijd om de doelen te halen, waarbij in het PO/SO wordt ingezet op relevante doelen voor doorstroom naar het vmbo.

Wat zijn passende perspectieven?

Welke keuzes maak je? Heb je leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in de klas? Passende perspectieven legt de focus op wat leerlingen wel kunnen. De doelen sluiten meer aan op de behoeftes van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk.

Wat is rekenen XL?

Rekenmateriaal voor sterke rekenaars in groep 3 t/m 8. RekenXL is naast de reguliere rekenmethode in de klas te gebruiken, maar de projecten zijn ook te gebruiken voor reken-plusklassen. RekenXL is geen verzameling losse opgaven, maar is als een samenhangende methode uitgevoerd.

Hoe werkt de wereld in getallen?

De Wereld in getallen differentieert door te werken met 1, 2 en 3 sterren. Elk van de drie heeft een eigen niveau. 1 ster is het minimumniveau (of ook wel fundamenteel niveau genoemd). 2 sterren is het basisniveau (of ook wel het streefniveau genoemd).

Wat is leerroute 5?

Leerroute 5 Bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 70 en 89 die een reguliere veilige of een semi beschutte (leer)omgeving nodig hebben en ondersteuning op afstand. Leren lezen, schrijven, rekenen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden staan centraal.