Wat is mediawijsheid wikikids?

Wat is mediawijsheid wikikids?

Mediawijsheid of media-educatie is het op een verstandige manier omgaan met media. Bij mediawijsheid leer je onder meer het herkennen van nepnieuws en veilig omgaan met het internet en sociale media.

Wat is mediawijsheid onderwijs?

Mediawijsheid is: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Binnen een mediawijze school worden media ingezet op basis van bewuste keuzes, gemaakt vanuit de eigen visie op het onderwijs.

Hoe mediawijs ben jij?

‘ Mediawijs zijn betekent dat je alle digitale en analoge media goed en op een kritische, bewuste manier kan inzetten én goed mee kan komen in de wereld om je heen. Mediawijsheid is één van de vier vaardigheden binnen digitale geletterdheid.

Hoe maak je kinderen mediawijs?

Tip 1: Weet wat je kind weet en doet. Tip 2: Sta open voor vernieuwing. Tip 3: Geef je kind complimentjes over online wijsheid. Tip 4: Overleg over wachtwoorden. Tip 5: Leg uit wat privacy is en waarom die belangrijk is. Tip 6: Regels voor online gedrag.

Hoe betrouwbaar is wikikids?

Wikikids is géén betrouwbare bron. Het is geschreven door kinderen. En bij Wikikids wordt niet nagekeken of alles waar is.

Hoe kan je mediawijs worden?

Gebruik. Naast passieve kennis is het ook belangrijk dat leerlingen media actief leren gebruiken. Dat betekent dat ze om kunnen gaan met software en digitale toepassingen en zich kunnen oriënteren op websites, sociale media en andere digitale omgevingen.

Wat is er zo leuk aan social media?

maak je verbinding met elkaar, bijvoorbeeld door online vrienden te worden. Je deelt dan informatie met elkaar, zoals een foto, een nieuwtje of een filmpje. Anderen kunnen daarop reageren en/of de informatie verder delen.

Hoe ga je veilig om met social media?

Veilig omgaan met sociale media Niet iedereen is wie hij zegt te zijn, en zelfs vrienden gaan soms slordig met je foto’s, filmpjes en tekstberichten om. Wees daarom altijd voorzichtig in contact met onbekenden en realiseer je dat je nauwelijks controle hebt over informatie nadat je die aan een ander hebt gestuurd.

Wat is media opvoeding?

Wat is mediaopvoeding? Mediaopvoeding is onderdeel van de dagelijkse opvoeding door ouders of verzorgers. Het omvat alle bewuste en onbewuste handelingen waarmee ouders ervoor zorgen dat hun kinderen media uiteindelijk zelfstandig kunnen gebruiken.

Hoe leer ik mijn kind omgaan met social media?

Stimuleer creatief gebruik van media , bijvoorbeeld zelf een website bouwen, een app ontwikkelen of een filmpje maken. Zit niet bovenop je kind als hij met sociale media bezig is. Vertel je kind dat hij in vervelende situaties bij je terecht kan.