Wat is negatief plus positief?

Wat is negatief plus positief?

Vermenigvuldig je een negatief getal met een positief, dan krijg je dus een negatief getal. Plus keer min is min.

Wat is -+?

Twee keer een min, wordt een plus. Een plusteken direct voor een getal mag je weglaten. Dus +6 is hetzelfde als 6. Ga de volgende voorbeelden na aan de hand van de getallenlijn en schema 1.

Wat is positief positief?

positief bijv. naamw. Uitspraak: [posiˈtif] 1) bevestigend of instemmend Voorbeelden: `De uitslag van de test is positief.

Welk getal is zowel positief als negatief?

In België en Frankrijk wordt het getal 0 als zowel positief als negatief beschouwd. In Nederland geldt het getal 0 noch als negatief noch als positief.

Waarom is negatief negatief positief?

Als je een negatief getal ergens van aftrekt moet je het getal er juist bij optellen, dit zou je dus gewoon kunnen zien als een optelsom. Als er twee minnen (- -) naast elkaar staan, veranderen ze in een plus (+). Bijvoorbeeld: 5 – – 3 = 8.

Hoe schrijf je een negatief bedrag?

Antwoord. Voor negatieve bedragen is het aan te bevelen € -12 te schrijven. Gaat het niet om een negatief bedrag maar om een korting, dan is – € 12 aan te raden.

Wat is de betekenis van negatief?

negatief – Bijvoeglijk naamwoord 1. ontkennend, afwijzend ♢ Het antwoord was negatief. 2. als slecht beschouwend, ongunstig ♢ Een negatief imago.

Wat als je corona test negatief is?

Is de uitslag negatief? Dan had u op het moment van testen geen corona. U hoeft niet meer thuis te blijven.

Wat is corona positief of negatief?

Als de uitslag van de zelftest negatief is, dan heeft u waarschijnlijk geen corona. Uw klachten kunnen door een ander besmettelijk virus of een andere bacterie komen. Maar u kunt ook tóch corona hebben. Blijf dus voorzichtig.

Hoe maak je een negatief getal positief?

– · – = + (min keer min wordt plus) negatief getal · negatief getal = positieve uitkomst.