Wat is ongeveer een kilometer?

Wat is ongeveer een kilometer?

De kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, gelijk aan 1000 meter. De kilometer is sedert de invoering van het metriek stelsel de gebruikelijke eenheid om een reisafstand over land aan te geven.

Hoe lang is 1 kilometer?

Dus 1 decameter is 10 meter en 1 kilometer is 1000 meter.

Wat betekent het woord kilometer?

Zelfstandig naamwoord De Kilometer (een woord van het Grieksche Chilioi, duizend afgeleid,) bevat duizend Meters, honderd Decameters en tien Hectometers, en dient, om grootere afstanden uit te drukken (…)

Hoe schrijf je kilometers?

Beide vormen zijn correct. De spelling ‘km/h’ is de technische weergave, met de wetenschappelijke symbolen voor ‘kilometer’ en ‘uur’. De spelling ‘km/u’ behoort tot de dagelijkse praktijk, met de gangbare afkortingen voor ‘kilometer’ en ‘uur’.

Hoeveel stappen zet je in 5 km?

Als je stappen van 65 centimeter zet en je in de loop van de dag 5 km hebt gestapt, vermenigvuldig dan eerst het aantal km met 100.000 om de afstand in centimeter te krijgen – 500.000 dus – en deel dit getal door 65 om je gemiddelde aantal stappen over deze afstand te krijgen.

Hoeveel is 10 km?

1 km x 1.000 = 1.000 m. 2,5 km x 1.000 = 2.500 m. 5 km x 1.000 = 5.000 m. 10 km x 1.000 = 10.000 m.

Is het kilometer of kilometers?

Zoals de meeste andere hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden blijft kilometer na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na nul, na een kommagetal en na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

Wat is de afkorting van kilo?

Afkorting van eenheid kilogram.

Wat doet een kilometerteller?

telwerk, dat de omwentelingen van een wiel van een voertuig, rijtuig of rijwiel telt en op een schaal overbrengt of in cijfers aanwijst, zodanig, dat de afgelegde weglengte direct in kilometers (of mijlen) kan worden afgelezen.

Hoe snel is 1 km per uur?

Kilometer per uur is een eenheid voor snelheid. Bij een snelheid van één kilometer per uur is één uur nodig om een afstand van één kilometer af te leggen. Het internationale symbool voor kilometer per uur is km/h, in het Nederlands wordt daarnaast de afkorting km/u gebruikt.