Wat is PM in tijd?

Wat is PM in tijd?

a.m. en p.m. zijn afkortingen die nooit in volledige vorm uitgeschreven of uitgesproken worden, en die in plaats van een vierentwintiguursklok gebruikt worden om aan te geven of een tijdstip voor of na twaalf uur ’s middags valt. a.m. betekent ‘voor de middag’, p.m. betekent ‘na de middag’.

Wat is avond PM of AM?

Antwoord: AM = alle tijden tussen 00.00 uur ’s nachts en 12.00 uur ’s middags. PM = alle tijden tussen 12.00 uur ’s middags en 00.00 uur ’s nachts.

Wat is 7.00 PM?

Betekenis van de afkorting AM PM Bijvoorbeeld 10.00 a.m. is 10 uur in de ochtend. Bij de 24-uurs tijd is dit 10:00. PM is een afkorting voor Post Meridiem, wat staat voor “Na de middag”. Bij 10.00 p.m. is 10 uur in de avond.

Wat is 4.00 PM?

My house, tomorrow, 4 p.m. Bij mij thuis, morgen om 16.00 uur.

Hoe laat is 1pm?

Vandaag, 13 uur.

Wat is 2 PM ET in Nederland?

Het beste antwoord. Pacific Time : is 9 uur vroeger dan bij ons, dus 14 uur daar is 23 uur bij ons. Eastern Time : is 6 uur vroeger dan bij ons, dus 17 uur daar is 23 uur bij ons Hierbij ga ik er even vanuit dat in beide landen gelijktijdig wordt overgeschakeld van zomertijd naar wintertijd.

Hoe laat is 12 uur PM?

Post meridiem (Latijn voor “na de middag”) is een aanduiding voor het tijdvak vanaf 12 uur ’s middags tot 12 uur ’s nachts.

Hoe laat is 1.30 PM?

Vertaling van “1.30 p.m” in Nederlands. I think we shall have time for that before 1.30 p.m. Ik meen dat wij tot 13.30 uur de tijd hebben.

Hoe laat is 12 30 PM?

Het is 12:30 uur en we hebben een heerlijke middag voor ons. It would begin at 12:30 p.m. Het begint om 12:30 uur.

Wat is PM medisch?

Polymyositis (PM) betekent letterlijk ‘ontsteking van veel spieren’. PM wordt gezien als een groep ziekten met verschillende subtypen.