Wat is Rijmrun?

Wat is Rijmrun?

Rijmrun. Een prachtig rijmpakket voor bewegend leren bij het thema ridders. Je kunt het pakket meerdere keren gebruiken door de enorme hoeveelheid rijmwoorden. Het pakket bevat 10 rijmkaarten met heel veel rijmwoorden.

Wat zijn lente bloemen?

Lentebloemen. In de lente zie je veel bloemen boven de grond komen. Vooral de knol- en bolgewassen ken je wel, zoals de krokus, de tulp, de narcis en de hyacint. Maar ook aan de bomen worden de knoppen, die er in de herfst en winter al zaten steeds dikker.

Wat is goed rekenonderwijs bij kleuters?

Maar ook de inrichting van de klas; rekenhoeken, weegschalen, klokken en simpelweg de aanwezigheid van cijfers zijn belangrijk. En natuurlijk het belangrijkste: zorg in ieder geval dat het tellen en rekenen leuk is. Meten met je voeten of rekenstructuren herkennen door een optocht in de klas, dat wil elke kleuter wel.

Wat is het effect van bewegend leren?

Door bewegen vinden acute en structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Deze hebben een positief effect op de executieve cognitieve functies van een kind (zoals planning, besluitvorming en bijsturing van gedrag) en – vermoedelijk – ook op diens aandacht en concentratie.

Welk bloemetje is dat?

Met de gratis apps Plantifier en Plantnet kunt u snel te weten komen welke mooie plant u in het vizier heeft. Na verloop van tijd gaat u de bloemen en planten vanzelf herkennen en kunt u pronken met de opgedane kennis.

Wat bloeit midden in maart?

Hyacinten. Hyacinten verspreiden een sterke geur. Katjes. Ook katjes kunnen in maart gaan bloeien . Magnolia stellata. Ook magnolia stellata laat in maart haar bloemen zien. Camelia. Vinca minor. Wolfsmelk (Euphorbia characia Wulfenii) Maarts viooltje (Viola odorata)

Wat is ontluikend rekenen?

Ontluikende gecijferdheid is de ontwikkeling van reken-wiskundige kennis en vaardigheden bij jonge kinderen (peuters en kleuters). Peuters verkennen en ervaren de wereld van de wiskunde door te kijken, te luisteren, te pakken en te voelen.

Wat zijn de eisen om naar groep 3 te gaan?

Zo moet een kind in groep 3 eenvoudig logisch kunnen redeneren, veel informatie kunnen verwerken en opslaan in het geheugen en aandacht kunnen vasthouden. Ook moet het de Nederlandse taal voldoende beheersen om instructies te kunnen volgen en gedragsregels aan te leren.

Wat is Seriatie?

Seriatie is het vermogen om objecten in een stijgende of dalende reeks (serie) te ordenen volgens een onderling verschil. Het kind moet aantallen kunnen vergelijken door middel van het leggen van één-één-relaties.

Welke letters leer je in groep 2?

Aanvankelijk lezen In groep 2 maken kleuters al een beginnetje met lezen. Hoewel dit volgens het SLO niet tot de leerstof van groep 2 behoort, leren ze in groep 2 vaak de letters kennen en de klanken die erbij horen. Letters spreken de kinderen uit zoals ze klinken. De E is ‘eh’, en de R is een ‘rrrrr’.