Wat is Topotijdreis?

Wat is Topotijdreis?

Topotijdreis.nl biedt de mogelijkheid om 200 jaar aan Nederlands topografisch kaartmateriaal te bekijken en te vergelijken. Op topotijdreis.nl zijn verschillende historische kaartschalen gebruikt uit de periode 1815-2015.

Hoe kun je kijken hoe je straat er vroeger uit zag?

Het Kadaster heeft namelijk een website ontwikkeld waarin je kunt zien hoe een bepaald stuk van Nederland er vroeger uitzag. Hoe ver je kunt terugkijken verschilt per plaats. Van Amsterdam werden bijvoorbeeld al eerder nauwkeurige kaarten gemaakt dan van Houten. De website is enigszins vergelijkbaar met Google Maps.

Waar vind ik oude kadastrale kaarten?

Voor historisch onderzoek naar onroerendgoedbezit in Nederland is bij het Nationaal Archief de Kadaster Archiefviewer beschikbaar. De belangrijkste kadastrale registers en kaarten zijn gedigitaliseerd en direct online beschikbaar via de Archiefviewer , voor historisch kadastraal onderzoek.

Wat is een historische kaart?

historische kaart – Verwijst naar kaarten waarop politieke bestuurlijke grenzen of andere kenmerken van een regio uit het verleden zijn weergegeven. Meestal bevatten ze historische namen van plaatsen, de historische spreiding van bevolkingsgroepen en de historische situatie van fysieke kenmerken.

Welke groep leer je lezen?

De meeste kinderen leren lezen in groep 3 van de basisschool. Eerst zijn dit korte, klankzuivere woordjes. Vanaf groep 4 neemt de gemiddelde lengte van woorden en zinnen toe en worden het taalgebruik en de verhaallijnen complexer. Daarnaast is er meer aandacht voor begrijpend lezen.

Welke groep leer je schrijven?

In groep 3 gaat je kind leren lezen en schrijven. Maar in de kleuterklas is het natuurlijk al bezig geweest met letters. Het schrijven van letters komt dan meestal neer op het natekenen ervan. De letters komen dan meestal niet naast elkaar te staan en ook de volgorde doet er nog niet zo toe.

Wat is het verschil tussen geografie en topografie?

In de geografie is de basisvraag immers “waar is het en waarom is het daar?” De nadruk in het thematisch geografieonderwijs ligt vooral op het waarom daar?, maar die vraag krijgt pas zin na het antwoord op de vraag waar?. Topografie is een symbolische taal, een systeem dat zich manifesteert in een landkaart.

WatWasWaar kaarten?

WatWasWaar was een website waar oude kadastrale gegevens en oude topografische kaarten van Nederland konden worden bekeken. Op de site waren ook foto’s, etsen en ander beeldmateriaal te vinden. De website WatWasWaar is van 2007 tot 1 januari 2016 actief geweest.

Hoe zag de stad er vroeger uit?

Een stad is een drukke plek, vol huizen, bedrijven, winkels en verkeer. Zevenhonderd jaar geleden ontstonden de steden in ons land. Ze zagen er heel anders uit: Het leken wel grote kastelen. Hoge dikke muren moesten de stad verdedigen tegen de vijand. ’s Avonds gingen de poorten dicht.

Wat is Hisgis?

HISGIS bestaat uit gedigitaliseerde kaarten van het oudste kadaster uit 1832 die gecombineerd kunnen worden met andere (thematische) kaartlagen. De oudste Nederlandse kadasterkaarten dateren van 1812 tot 1832.