Wat is verboden in christendom?

Wat is verboden in christendom?

Joden, Christenen en Moslims mogen geen varkensvlees eten omdat het verboden is… De Heer sprak tot Mozes: Maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten:…. Besnijdenis van mannen is verplicht voor de Joden, Christenen en de Moslims…

Wat mag je niet doen als je christen bent?

“Als je alleen maar bezig bent met seksueel rein zijn, dan is dát de zonde. Want het gaat ten koste van je relatie met God. Maar als je geen oog houdt op wat goed en wijs is om te doen, dan is dat ook zonde. Het zit hem dus niet zozeer in of het wel of niet voor het huwelijk gebeurt.

Wat is het belangrijkste van het christendom?

Jezus Christus staat centraal in het christendom en daarom ontleent de religie haar naam aan hem. Jezus zou zijn geboren uit de maagd Maria. Zij is destijds verloofd met Jozef, een timmerman, maar haar kind is verwekt door de Heilige Geest. De Heilige Geest is voor veel leken een lastig begrip.

Wat houden de 10 geboden in?

U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Eert uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken.

Wat mag wel en niet van God?

‘U zult voor uzelf geen beeld maken. ‘ Alles wat u meer aanbidt dan God, is een ‘beeld’. Auto’s, kleren, sport, zelfs onze baan kunnen we maar beter niet aanbidden, want ze zijn slechts tijdelijk.

Hoe moet je vasten christenen?

Het is de bedoeling niet of nauwelijks te eten en te drinken, geen geslachtsgemeenschap te hebben, en in het algemeen afstand te nemen van alle verslavingen en hartstochten die de weg tot God kunnen versperren. Vasten is in de kern een verstervingsoefening waarbij op een dag maar één enkele maaltijd wordt gebruikt.

Wat is volgens de Bijbel verboden seks?

Eeuwenlang stond volgens christenen in de Bijbel dat seks uitsluitend bedoeld was ter voortplanting. Auteurs Linda Dillow en Lorraine Pintus zwijgen daarover als het graf. Zij weten op hun beurt de Heilige Schrift om te toveren tot een ware inspiratiebron voor erotisch genot.

Wat mogen christenen niet eten of drinken?

Het christendom legt zijn gelovigen enkele ‘musts’ op, zoals: vasten voor Pasen, eten delen met anderen en op vrijdag geen vlees eten. Daarom is vrijdag ook voor velen ‘visdag’. Wat christenen volgens hun geloof absoluut moeten vermijden, is zoetigheden en grote maaltijden tijdens de vastenperiode.

Wat geloven strenge christenen?

Christenen geloven in de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest.

Waar gaan de christenen bidden?

Christenen bidden samen in de kerk, maar ook gewoon thuis. Meestal doen ze dat voor en na het eten of als ze naar bed gaan. In een gebed kun je God loven en prijzen, hem ergens voor bedanken, vergeving vragen voor foute dingen die je hebt gedaan, of hulp vragen voor jezelf of voor anderen.