Wat is verboden in hindoeïsme?

Wat is verboden in hindoeïsme?

Hindoeïsme is een godsdienst die met name in India wijd verbreid is. In de hindoeïstische traditie werden marteling en mishandeling al in de 3e eeuw v.C. verboden. Oude hindoeïstische teksten zijn ook gekant tegen de doodstraf. Krijgsgevangenen moeten humaan worden behandeld en zo snel mogelijk vrijgelaten.

Wat is belangrijk in het leven van een hindoe?

Hindoes zelf noemen hun geloof sanatana dharma wat ‘eeuwige leer’ betekent. Hindoes geloven dat je reïncarneert na je dood. Hoe fijn je volgende leven is, wordt bepaald door hoe je je in je huidige leven gedraagt, karma. De religie heeft vele goden, maar eigenlijk geloven hindoes maar in één god.

Wat zijn de normen en waarden van de hindoeïsme?

De traditionele waarden die het hindoeïsme in India heeft opgebouwd (zoals respect, eerbied voor god en het doen van je plicht), worden in een vorm gegoten van levenswijze en rituelen. Het gaat vooral om reïncarnatie en de karma-leer.

Hoe denken hindoes over seksualiteit?

Maar ook het hindoeïsme keurt seksuele uitspattingen af. Dat lijkt in tegenspraak met het westers beeld van deze oosterse religie: wie de erotische tempelafbeeldingen en Kama Soetra bekijkt, zou anders denken. Maar volgens de hindoeïstische moraal is zaad een bijzonder waardevol goedje, dat niet verspild mag worden.

Wat eet een hindoestaan niet?

Hindoes eten nooit rundvlees en meestal geen varkensvlees, maar in sommige gezinnen komt wel kip en eend op tafel. De priesters, de pandits, zijn wel strikt vegetarisch. De brochure biedt ook achtergronden. De geschiedenis van de naar schatting 120 000 hindoes in Nederland trekt in vogelvlucht voorbij.

Welk voedsel is verboden voor hindoes?

Als gevolg van verschillen in filosofische opvattingen en verschillen in voedingsbehoeften bij moderne hindoes, wordt alle vlees, behalve geiten-, schapen-, kippenvlees en vis als taboe beschouwd.

Wat gebeurt er als je dood gaat hindoeïsme?

Hindoes geloven in de twee-eenheid van lichaam en ziel. Na de dood verlaat de ziel het lichaam om een ander stoffelijk omhulsel te vinden of om te worden opgenomen in Brahm. Het verlaten lichaam moet zo snel mogelijk terug naar de oerbron met de vijf elementen: water, vuur, ether, lucht en aarde.

Wat zeggen hindoes over Jezus?

‘ Mensen in India vormen zich een beeld van Jezus Christus dat aansluit bij hun eigen cultuur. Voor hindoes krijgt Jezus een plaats tussen de leraren en goden van de eigen religie.

Waarom mag een hindoes geen koe?

Heilige koe Hindoes eten geen rundvlees omdat de koe een heilig dier is. Daarom zijn er zelfs speciale tempels voor dit dier waar gelovigen offers brengen aan beelden van koeien. Een van de redenen dat koeien heilig zijn, is omdat hindoes geloven dat de oermoeder wel eens de vorm van een koe aanneemt.

Wat is de basis van het hindoeïsme?

De basisideeën waarop hindoes zich baseren, worden gevormd door de zogenoemde Veda’s. Deze bevatten vier boeken die de hindoeïstische filosofie en rituelen in versvorm beschrijven. De Veda’s zijn op schrift gesteld rond 900 v. Chr en bestaan uit de Rig-Veda, de Atharva-Veda, de Yajur-Veda en de Sama-Veda.