Wat kan je vertellen over water?

Wat kan je vertellen over water?

Het water op aarde bestaat namelijk al miljoenen jaren. Het gaat alsmaar rond en rond en rond in een kringloop: de waterkringloop. Soms is water ijs op de Noordpool, soms regen in Zuid-Amerika, soms zit het in jouw waterpistooltje. Maar het blijft altijd hetzelfde water.

Wat heeft water nodig?

We verbruiken niet alleen water met het douchen, het afwassen en het besproeien van de tuin. Van al het water dat de Nederlander gebruikt is 85% nodig voor ons eten en drinken. Gemiddeld is dat 3.450 liter per dag.

Waarom is water belangrijk voor de wereld?

Water is de belangrijkste stof op aarde. Zonder water, is er geen leven op aarde mogelijk. Het oppervlak van de aarde bestaat voor ruim 70% uit water, in zowel vaste als vloeibare vorm, en maar voor minder van 30% uit land.

Hoeveel liter water drinkt een mens in zijn leven?

een mens in zijn hele leven gemiddeld 75.000 liter water drinkt? 10% daarvan is gewoon kraanwater. De rest is thee, limonade, koffie, enzovoort.

Wat maakt water zo bijzonder?

Water is de enige stof die onder natuurlijke omstandigheden in vaste (ijs), vloeibare (water) en gasvormige toestand (damp) voorkomt. Bij 0°C wordt het vriespunt bereikt, het kookpunt op 100°C. De meest opvallende fysische eigenschap van water is het feit dat de densiteit (dichtheid) varieert met de temperatuur.

Wat is water kindertaal?

Water (scheikundig: H2O) is een verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Anders gezegd: H2O is een molecule water bestaande uit twee atomen H (van H = hydrogenium = waterstof) en één atoom O (van O = oxygenium = zuurstof).

Welke vitamine zit in water?

De vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 (foliumzuur) en B12 en vitamine C zijn wateroplosbaar. Om de hoogste opneembaarheid te bereiken, is het beter deze vitaminen niet met bepaalde levensmiddelen te combineren.

Welke vormen van water?

Op de Aarde bestaat het water in verschillende vormen: het kan vloeibaar zijn, vast, en zelfs gasvormig! Dat komt omdat het deel uitmaakt van een continue cyclus tussen de Aarde en de at- mosfeer, waarbij de toestand van het water telkens verandert.

Hoe houd je water goed?

Bewaar plastic bakken en flessen niet in de buurt van chemische middelen, vooral benzine, kerosine en pesticiden. Bewaar een watervoorraad voor 3 dagen in kleine flessen in de buurt van een uitgang voor het geval je geëvacueerd moet worden.

Hoe oud is het water?

Volgens naturalisten is het eerste leven, in de vorm van eencellige bacteriën, in water ontstaan. Diep onder de grond is water gevonden dat 2 miljard jaar oud zou zijn, met sporen van organische stoffen.