Wat kun je met Gynzy?

Wat kun je met Gynzy?

Gynzy is een digitaal leerplatform voor het basisonderwijs dat bestaat uit digitale verwerking en bordsoftware. Hiermee bieden we je ondersteuning bij klassenmanagement, het geven van interactieve lessen, aanbieden van adaptieve lesstof, nakijken en begeleiding op maat.