Wat mag je wel en niet in het christendom?

Wat mag je wel en niet in het christendom?

Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.

Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van het christendom?

Christenen geloven in één God maar spreken wel van de drie-eenheid God, Jezus en de Heilige Geest. God is de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest is de Geest van God (zowel de Vader als de Zoon) op aarde en in mensen.

Wat zegt het christendom over seks?

“Als je alleen maar bezig bent met seksueel rein zijn, dan is dát de zonde. Want het gaat ten koste van je relatie met God. Maar als je geen oog houdt op wat goed en wijs is om te doen, dan is dat ook zonde. Het zit hem dus niet zozeer in of het wel of niet voor het huwelijk gebeurt.

Hoe bid je als christen?

Als de christen bid, doet hij God vaak een verzoek, nederig en geduldig. De christen verzoekt God in zijn gebed te spreken. In vertrouwen wacht de biddende christen het woord van God af. Zo is bidden, als een poging het woord van God te vernemen, ook een vorm van geconcentreerd luisteren.

Wat dragen christenen?

Religieuze kleding in het christendom is grotendeels beperkt tot de Rooms-Katholieke wereldlijke en reguliere religieuzen. Tijdens het opdragen van de heilige mis, het lof en andere rituelen draagt de priester een albe en een kazuifel. In protestante kerken droeg/draagt een dominee tijdens de dienst een toga.

Welk geloof was er het eerst?

Animisme is het allereerste geloof ter wereld. Niemand heeft het uitgevonden. Het ontstond doordat wereldwijd mensen verklaringen zochten voor de dingen die gebeurden. Zij bedachten dat alles op aarde het werk was van bepaalde krachten.

Wat is verboden seks volgens de Bijbel?

Eeuwenlang stond volgens christenen in de Bijbel dat seks uitsluitend bedoeld was ter voortplanting. Auteurs Linda Dillow en Lorraine Pintus zwijgen daarover als het graf. Zij weten op hun beurt de Heilige Schrift om te toveren tot een ware inspiratiebron voor erotisch genot.

Wat zegt de Bijbel over condooms?

In de Bijbel staat niets over anticonceptie, maar toch verbiedt de katholieke kerk het gebruik van de pil, condooms en andere voorbehoedsmiddelen.

Wat zegt de Bijbel over haar?

Deze zegswijze vindt haar basis in het Oude Testament, waar met ‘er zal geen haar van je hoofd ter aarde vallen’ wordt gezegd dat iemand niets zal overkomen, het zal hem goed gaan (1 Sam. 14:45; 2 Sam. 14:11; 1 Kon. 1:52).

Wat zijn de wetten van God?

1. De betekenis van Wet of Tora in het Eerste Testament. De totale menselijke werkelijkheid dient onder de heerschappij van God geplaatst te worden, opdat alles zijn waardigheid en identiteit zou krijgen. Om dit concreet gestalte te geven, is er de Tora.