Wat meet je met een liniaal?

Wat meet je met een liniaal?

Een liniaal is een langwerpig meetinstrument waarlangs rechte lijnen kunnen worden getrokken, waarlangs gesneden kan worden en waarmee lengtes kunnen worden opgemeten. Aan een van de lange zijden of aan beide is een maatverdeling aangebracht.

Hoeveel soorten linialen zijn er?

Er zijn twee soorten linialen: in centimeters (volgens het metrieke stelsel) en in inches (het imperiale of Engelse stelsel). Ze kunnen er soms wat ingewikkeld uitzien met al die lijntjes, maar ze zijn eigenlijk heel eenvoudig te gebruiken.

Hoe gebruik je een liniaal?

Lees het laatste getal op je liniaal naast het object. Tel het aantal deelstreepjes langs het object dat je wilt meten, verder dan het laatste gehele getal.

Hoeveel cm is liniaal?

De meeste linialen hebben een lengte van 30 centimeter. Dit past vaak niet in een etui, dus zijn er ook linialen van 15 centimeter (de helft dus). Bij het tekenen kan een liniaal van 30 centimeter weer te kort zijn, daarom zijn er ook linialen van 50 centimeter en er bestaan zelfs linialen van 1 meter!

Hoe schrijf je liniaal?

Liniaal wordt geschreven met een I voor de dubbele A. Een veel voorkomende fout is dat Liniaal met een E voor de dubbele A wordt geschreven. Dit komt omdat er verwarring ontstaat door de uitspraak van het woord.

Wat is de langste liniaal ter wereld?

De Golomb-liniaal is genoemd naar Solomon W. Golomb, een Amerikaanse hoogleraar wiskunde en elektrotechniek aan de universiteit van Zuid-Californië.

Hoe is de eerste liniaal gemaakt?

De oudste liniaal die werd ontdekt door de archeologen (die van de Indus) is gemaakt van ivoor. Later werden de meeste linialen gemaakt uit hout, en nog later uit metaal. Het is pas in de XX ste eeuw dat de plastic liniaal opduikt, ingevolge de ontwikkeling van dit materiaal.

Waarom zit er een gat in een liniaal?

Aangezien men vroeger op school nog op leitjes schreef, hadden de leerlingen een doekje nodig om hun bord schoon te maken. Die hing aan een bandje, dat door het gat in de liniaal werd getrokken om hem daaraan te bevestigen.

Wat is 10 cm lang?

In het voorbeeld zijn de blauwe strepen met cijfers de centimeters. Deze liniaal is 10 cm lang. De zwarte, kleine streepjes daartussen zijn millimeters. Tussen twee centimeter zit 10 millimeter.

Hoe schaal liniaal gebruiken?

Hij wordt onder andere gebruikt om technische tekeningen op schaal te maken, bijvoorbeeld wanneer een onderdeel veel groter is dan het vel tekenpapier. Hierbij wordt dan “1 : 10” op de tekening gezet om aan te geven dat het getekende onderdeel in werkelijkheid 10 keer zo groot is als de afbeelding op de tekening.