Wat moet er in een docentenhandleiding?

Wat moet er in een docentenhandleiding?

Hierin staan alle powerpoints, teksten, links naar films en wat al niet meer wat je gebruikt in je lessen, ook de theorie over het onderwerp zet je altijd beknopt in deze lijst.

Waarom een lessenserie?

Daarmee geef je leerlingen ruimte en verantwoordelijkheid en zo leren ze er meer van. Op deze manier heb je er zelf ook niet meer werk aan dan nodig is. Werk samen met collega’s van andere vakken.

Wat is een lessenserie?

Een ‘eenheid’ of lessenserie kan een hoofdstuk, een thema, een vaardigheid of een onderwerp zijn. Je kunt een eenheid kiezen omdat het onderwerp meer aandacht nodig heeft, je interesse heeft of omdat je het anders wilt gaan aanpakken.

Hoe ontwerp je een les?

Een goede les is innovatief. Een goede les is bruikbaar. Een goede les is esthetisch. Een goede les is begrijpelijk. Een goede les is ingetogen. Een goede les is eerlijk. Een goede les is tijdloos. Een goede les is doordacht tot in het kleinste detail.

Hoe maak je een lessenreeks?

Maak vooraf een goede planning en werk een strategie uit. Maak de structuur van de les duidelijk. Behandel per les een afgerond geheel. Wijs de belangrijke punten aan. Maak duidelijk waarom iets belangrijk is. Hang je les aan de kapstok.

Hoe lang duurt een les Vreedzame School?

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 a 40 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de peuters en kleuters, verder per leerjaar een map (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn.

Wat is een lessenreeks?

Definities die `lessenreeks` bevatten: Cursus = 1) Aantal lessen over een bepaald onderwerp 2) Een reeks lessen 3) Hoeveelheid leerstof 4) Kortdurende opleiding 5) Leergang 6) Leerjaar 7) Leerprogramma 8) Les 9) lessenreeks 10) Lestijd 11) Onderricht 12) Onderrichting 13) …

Hoe maak je leerlingen nieuwsgierig?

Uit onderzoek blijkt dat een leerkracht, die zelf ook boeiende vragen stelt en actief meedenkt, de leergierigheid stimuleert bij anderen. Kies voor je volgende thema eens een onderwerp waarover jij zelf ook vragen hebt. Niet alleen zul je meer plezier ervaren, ook leerlingen zullen meegaan in jouw nieuwsgierigheid.

Waarom lessen goed voorbereiden?

Een goede lesvoorbereiding zorgt ervoor dat je je zeker voelt over je les. Zo hoef je tijdens het lesgeven niet na te denken over wat je ook al weer wilde gaan doen. Dat geeft je ruimte om te reageren op onverwachte situaties.