Wat moet je meenemen naar IND?

Wat moet je meenemen naar IND?

Uw geldige paspoort (of ander reisdocument). Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mailbevestiging als u online een afspraak maakt. Uw (verlopen) verblijfsdocument. Uw (oude) Vreemdelingen Identiteitsbewijs (type W of W2) als u geen verblijfsdocument hebt.

Wat is biometrie IND?

Biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) U hebt een brief van de IND gekregen waarin staat dat de IND uw pasfoto, handtekening en/of vingerafdrukken nodig heeft om uw verblijfsdocument te maken. Maak hiervoor online een afspraak bij een IND-loket.

Hoe lang duurt een aanvraag bij de IND?

De IND registreert eerst uw aanvraag. Bij een online aanvraag duurt dit maximaal een paar dagen. Bij een schriftelijke aanvraag duurt dit maximaal 2 weken.

Hoe lang duurt naturalisatie 2022?

De naturalisatie tot Nederlander vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de IND. De IND neemt de beslissing over uw aanvraag. Dat duurt maximaal 12 maanden.

Kan ik Nederlander worden met strafblad?

U kunt geen Nederlander worden na verdenking van of veroordeling voor misdrijven uit artikel 1F Vluchtelingenverdrag. Dit zijn misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. U kunt geen gebruik maken van de rehabilitatietermijn van 5 jaar. Ook niet als u een straf hebt uitgezeten.

Hoe lang duurt biometrie IND?

Ophalen van uw verblijfsdocument De IND probeert binnen 2 weken na afnemen biometrie het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als uw verblijfsdocument klaar is. U haalt het verblijfsdocument op bij een loket van de IND. Dit kan alleen als u een afspraak hebt gemaakt.

Hoe lang duurt aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd?

Een wettelijke beslistermijn van 90 dagen geldt voor de volgende aanvragen: Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd.

Hoe weet je of je een biometrisch paspoort hebt?

Een biometrisch paspoort met elektronische chip is te herkennen aan het e-symbool: een rechthoek met een uitgesneden cirkel. Dit symbool staat op de omslag en soms ook op de plastic informatiepagina in het paspoort.

Wat als IND te laat is?

Automatische dwangsom Na ontvangst van uw ingebrekestelling, heeft de IND 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Doet de IND dat niet? Dan moet de IND een dwangsom betalen en kunt u in beroep gaan bij de rechter. Een dwangsom is een boete die de IND aan u moet betalen.

Hoe lang mag je in Nederland blijven zonder verblijfsvergunning?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.