Wat moet met hoofdletter geschreven worden?

Wat moet met hoofdletter geschreven worden?

Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van namen en namen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Is Paasmaandag met een hoofdletter?

De correcte spelling is Pasen, met een hoofdletter. Officiële namen van feestdagen, zoals Pasen, schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen met namen van feestdagen schrijven we klein: paasfeest, paasvakantie, paasmaandag, paasbloemen.

Is Noorse met hoofdletter?

(1) De naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. (2) Samenstellingen* en afleidingen* behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we met een kleine letter.

Is Bevrijdingsdag met een hoofdletter?

Nog een aantal officiële benamingen die we met een hoofdletter schrijven zijn: Aswoensdag, Bevrijdingsdag, Boekenweek, Chanoeka, Driekoningen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, Koningsdag, Lichtfeest, Lieve-Vrouwedag, Loofhuttenfeest, Moederdag, Offerfeest, Pesach, Prinsjesdag, Rozenkransfeest, …

Is praeses met hoofdletter?

Een presidium (van het Latijnse praeses, voorzitter) is een term voor een besturend orgaan van een organisatie, met name in de politieke of studentikoze sfeer. De correcte spelling van dit leenwoord uit het Latijn is presidium. In veel kringen en in de studentencorpora blijft men echter praeses en praesidium schrijven.

Is Kerst met een hoofdletter?

Officiële namen van feestdagen, zoals Kerstmis, schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen, zoals kerst, schrijven we met een kleine letter. Samenstellingen met kerst schrijven we klein: kerstavond, kerstbal, kerstdag, kerstfeest, kerstkaartje, kerstvakantie.

Welke woorden schrijf je aan elkaar?

Simpele regel: altijd aan elkaar Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Hoe maanden afkorten?

De namen van maanden worden met drie of vier letters afgekort. In lopende tekst schrijven we die afkortingen gewoonlijk met een punt, zoals we dat bij de meeste ‘echte’ afkortingen doen. Mei wordt niet afgekort en krijgt dus nooit een punt. jan., feb., mrt., apr., jun., jul., aug., sept., okt., nov., dec.

Hoe schrijf je de maand juli?

Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar.

Hoe schrijf je de datum?

In gewone lopende tekst en bovenaan in een brief heeft 14 april 2011 de voorkeur. De verkorte notatie krijgt streepjes of punten: 14-04-2011, 14.04.2011. In een internationale context of wanneer er op de datum gesorteerd moet kunnen worden, is de volgorde omgekeerd: 20110414, 2011-04-14.