Wat staat er in een sociogram?

Wat staat er in een sociogram?

Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, bijvoorbeeld in de klas. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn. Het sociogram kan helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn.

Wat zijn goede vragen voor een sociogram?

met wie zou je graag willen spelen? met wie zou je niet zo graag willen spelen? met wie zou je graag willen werken? met wie zou je niet zo graag willen werken?

Is sociogram betrouwbaar?

Het sociogram moet bij de hele groep afgenomen worden om een betrouwbaar beeld te krijgen. Wanneer de helft van de groep het maar invult, is het beeld niet compleet. Jongere kinderen kiezen vaak alleen leerlingen die ze kunnen zien of die op dat moment aanwezig zijn in de groep.

Hoe maak je een sociogram?

Hoe maak ik een Sociogram? Als je de groep eenmaal hebt geïdentificeerd voor analyse, vraag iedereen in de groep om twee andere personen te noemen waarmee ze willen samenwerken. Dit moet vertrouwelijk zijn. Met behulp van een sociogram sjabloon van Creately kunt u dan beginnen met het visualiseren van de gegevens.