Wat valt er onder de onderbouw?

Wat valt er onder de onderbouw?

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

Welke leeftijd is onderbouw?

Elke basisschool kent 8 leerjaren. De kleuters van groep 1 en 2 noemen we de onderbouw. Groep 3, 4 en 5 vormen de middenbouw en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw.

Welke klassen zijn onderbouw basisschool?

Wet op het Basisonderwijs Onderbouw: groep 1 en 2; Middenbouw: groep 3, 4 en 5; Bovenbouw: groep 6, 7 en 8.

Wat betekent bovenbouw?

De bovenbouw is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de algemene benaming voor het derde en vierde leerjaar van het vmbo, de vierde en vijfde klassen van de havo en de vierde, vijfde en zesde klassen van het vwo. In deze betekenis is bovenbouw synoniem met tweede fase (havo en vwo).

Is groep 4 onderbouw of middenbouw?

Onderbouw is groep 1 en 2. Middenbouw is groep 3, 4 en 5. Bovenbouw is groep 6, 7 en 8.

Hoe weet je of je over gaat?

Ook meldt de school dit schriftelijk aan ouders, voogden of verzorgers. De school spreekt met u af onder welke voorwaarden en wanneer uw kind definitief kan overgaan. Uw kind moet bijvoorbeeld een taak maken of proefwerken overdoen. Uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of uw kind definitief over is of niet.

Is de derde klas onderbouw?

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. Pas na het tweede schooljaar wordt bepaald of de leerling naar de derde klas in de bovenbouw van het vmbo gaat. Havo- en vwo-leerlingen gaan na het derde leerjaar naar de bovenbouw.

Hoe oud zijn kinderen in de bovenbouw?

Ook leren de kinderen elkaar te helpen. Op onze school werken we met een onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar). Juist door die verschillende leeftijden binnen één groep, kunnen de leerlingen elkaar goed helpen.

Wat is onderbouw in voetbal?

FUNCTIEPROFIEL: OPLEIDER ONDERBOUW Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij heeft de jongste voetballers in zijn handen, hij kent deze leeftijdsgroep door en door.

Welke groep zit je als je 8 bent?

eerste klas: voor kinderen van 6-7 jaar (komt overeen met groep 3 van de basisschool) tweede klas: 7-8 jaar (groep 4) derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6)