Wat valt er onder Natuur en Techniek?

Wat valt er onder Natuur en Techniek?

Milieutechniek. Duurzaamheid. Technische installaties (rekenen) Natuurkunde (onderzoeken, testen, analyseren) Bouwen/ontwerpen. Mechatronica.

Welke vakken vallen onder Natuur en Techniek?

Het profiel Natuur en Techniek wordt ook wel gezien als het Bèta-profiel. Het profiel bestaat uit alle exacte vakken. In dit profiel volg je de vakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde. Daarnaast moet je kiezen uit de profielkeuzevakken Biologie, Wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie en Informatica.

Wat is het moeilijkste profiel?

Onder vwo-leerlingen ligt het aantal spijtoptanten het hoogst onder leerlingen met economie 1. Van hen zegt 15% spijt te hebben van de keuze van dat vak. Net als op de havo heeft 15% van de vwo-leerlingen spijt van de keuze van scheikunde.

Wat kan je doen met N&G zonder natuurkunde?

Met je VWO NG-profiel word je bij het meerendeel van de HBO-opleidingen toegelaten. Wilde je bijvoorbeeld scheikunde studeren op WO-niveau dan kun je als alternatief op HBO-niveau kiezen voor de studie Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek. Eventueel kun je na je bachelor nog een master op WO-niveau gaan doen.

Wat is moeilijker wiskunde A of B?

Vooral als je wiskunde echt heel moeilijk vindt, is wiskunde A de beste optie voor jou. Lukte dat vak in de onderbouw best aardig, ga dan voor wiskunde B. Met die variant word je namelijk op veel meer opleidingen toegelaten. Je beperkt jezelf met wiskunde B dus minder in je keuzevrijheid dan met wiskunde A.

Wat is het meest gekozen profiel?

Economie en maatschappij is het meest gevolgde profiel door havo-geslaagden, zowel door jongens als meisjes. Daarna volgt het profiel Natuur en gezondheid, dit profiel wordt door meer meisjes dan jongens gekozen. Natuur en techniek wordt juist vaker door jongens gevolgd.

Is havo veel makkelijker dan vwo?

De afkorting havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs en duurt 5 jaar. Qua niveau kun je deze middelbare opleiding zien als op één na hoogste. Daarmee bevindt de havo zich net onder het vwo. Feitelijk gezien kun je dus stellen dat havo makkelijker is dan vwo.

Wat kun je doen met N&G?

Natuur. Milieu (milieudeskundige) Onderwijs (leraar) Biologie. Sport. Medisch (arts, tandarts, verpleegkundige, fysiotherapeut) Voeding (levensmiddelentechnoloog) Dieren (dierenarts)

Wat is het verschil tussen N&G en N&T?

Je kunt kiezen tussen de vier profielen Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G).

Is C&M een pretpakket?

Een combinatie tussen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek wordt gezien als het meest prestigieuze profiel, maar ‘helaas’ niet voor iedereen bereikbaar. Cultuur & Maatschappij wordt afgedankt als pretpakket, het afvoerputje, het profiel voor de luie vwo-leerling, die eigenlijk beter HAVO had kunnen doen.