Wat valt onder pesten op school?

Wat valt onder pesten op school?

Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’ (Dan Olweus). De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van machtsongelijkheid.

Is pesten op school strafbaar?

Pesten niet strafbaar Pesten is in principe niet strafbaar, want in de wet staat de term ‘pesten’ nergens vermeld.

Hoe wordt pesten op school aangepakt?

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

Wat kun je doen tegen pesten in de klas?

Actie ondernemen bij pestgedrag Laat betrokkenen weten dat je ziet wat er gebeurt en bied hulp aan. Hou de vinger aan de pols, maar grijp niet direct in: geef leerlingen de kans het zelf op te lossen en geef tips. Maak het bespreekbaar met je klas, dat verlaagt de drempel voor leerlingen om hulp te vragen.

Wat zijn de symptomen van pesten?

er is een negatieve bedoeling. het gebeurt structureel tegen dezelfde persoon of personen. er is machtsongelijkheid, bijvoorbeeld vanwege de sociale hiërarchie in de groep.

Hoe pak je een pester aan?

Zorg voor een goed pestprotocol en zorg dat iedereen weet waar dit protocol te vinden is. Verantwoordelijkheid toewijzen. Zorg voor toezicht. Maak pesten bespreekbaar met collega’s. Observeer gericht. Informeren. Communiceer met het gepeste kind en de ouders.

Wat moet je doen als je kind gepest wordt op school?

Als je op school gepest wordt kun je met je ouders praten, maar ook naar je mentor of de vertrouwenspersoon op school gaan. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. Je ouders kunnen ook een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan, zoals naar de schoolleiding gaan.

Waarom gaat een kind pesten?

Inzicht in de beweegredenen van pesters kan helpen om pestgedrag beter te begrijpen, en effectiever aan te pakken. Kinderen of jongeren pesten elkaar bijvoorbeeld om hun sociale positie te verbeteren of te behouden, omdat ze het leuk of spannend vinden, of omdat ze juist zelf gepest worden.

Wat doet de politie tegen pesten?

Gaat het pesten zo ver dat jij je bijvoorbeeld bedreigd wordt, kun je daar aangifte van doen. Ook smaad en laster is strafbaar. Ga daarvoor naar het politiebureau bij jou in de buurt.

Welke vormen van pesten zijn strafbaar?

Je kunt je dan schuldig maken aan smaad, laster of belediging en dat is strafbaar. Strafbaar is het verder om iemand online te pesten, te stalken (stelselmatig ernstig lastigvallen) en op te lichten (frauderen). Ben jij slachtoffer van (online) pesten? Lees dan hier wat je ertegen kunt doen.