Wat vieren de hindoes met lichtfeest?

Wat vieren de hindoes met lichtfeest?

Tijdens het feest worden dan ook door het huis en op de erven lichtjes aangestoken. Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”.

Wat zeg je bij Divali?

Het Divali-feest staat voor overwinning van het goede op het kwade, welke in heel veel landen wordt geuit door het aansteken van vuurwerk. Op zo’n dag zoeken familieleden en vrienden elkaar op door met elkaar te bellen en wensen elkaar dan veel geluk toe (Subh Divali).

Wat zijn de feesten van het hindoeisme?

Er zijn eigenlijk maar een paar feesten die alle hindoes vieren. De belangrijkste zijn Holi en Divali. Allebei de feesten hebben te maken met de stand van de maan en de zon. Het holifeest (of: phagunafeest) duurt tien dagen en wordt gevierd als het in de maand Phaguna (maart/april) volle maan is.

Waarom wordt er Divali gevierd?

Wat wordt er gevierd? Met Divali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Het licht wint het van de duisternis. De godin Laskmi wordt vereerd, de godin van rijkdom, geluk en licht.

Waar staat Holi voor?

Het Holi-feest, dat is het feest van de lente, de overgang van oud naar nieuw. Het feest vindt zijn oorsprong in India, waar de kasten, de sociale klassen, verbonden zijn aan kleur. Met Holi gooien hindoes verschillende kleuren poeder de lucht in: een teken dat op deze dag het kastensysteem volledig ontwricht is.

Wat doen hindoes tijdens Holi?

Elk jaar in maart vieren hindoes wereldwijd dat de lente weer begonnen is. Ze gaan de straat op om gekleurd poeder en gekleurd water naar elkaar te gooien en dat zorgt voor vrolijke foto’s! Holi komt oorspronkelijk uit India.

Hoeveel dagen duurt Divali?

Divali is begonnen als een oogstfeest voor de middenklasse, maar is nu het belangrijkste en grootste hindoeïstische feest. Het duurt tussen de twee en vijf dagen.

Hoeveel dagen tot Divali?

Het feest van het licht wordt gevierd op de vijftiende dag na de 14 donkere dagen van de hindoemaand Ashwin. Oorspronkelijk was dit in het oude India het einde van de oogst en het samenvallen met de Nieuwe Maan. Dat valt nooit op dezelfde dag, daarom valt Divali ieder jaar op een andere dag in oktober of november.

Wat mag het hindoeïsme niet eten?

Als gevolg van verschillen in filosofische opvattingen en verschillen in voedingsbehoeften bij moderne hindoes, wordt alle vlees, behalve geiten-, schapen-, kippenvlees en vis als taboe beschouwd.

Wat mag niet in het hindoeïsme?

Ze eten geen vlees (vegetariër). En zeker geen koeienvlees, want de koe is een heilig dier in het Hindoeïsme. De hindoe mag geen alcohol drinken en moet regelmatig vasten. Hij wast zich twee keer per dag om zijn geest en lichaam zuiver en schoon te houden.