Wat voor acties Houd het Rode Kruis?

Wat voor acties Houd het Rode Kruis?

Hoe het Rode Kruis je helpt Voedselhulp geven, slachtoffers opvangen na een grote brand of ziekenhuizen helpen tijdens de enorme coronadrukte: het Rode Kruis komt in actie in tijden van in nood. Overal ter wereld zetten we ons in om de meest kwetsbaren te helpen, en dus ook in Nederland.

Is het Rode Kruis betrouwbaar?

Het Rode Kruis staat voor betrouwbare, integere en effectieve hulp. Lees hier wat we doen om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen.

Wat kost het Rode Kruis?

Voor 2021 legde de overheid de maximale dagprijs voor een reguliere opvangplaats vast op 43,32 euro, voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen werd er een dagprijs van 73,91 euro voorzien (gezien de hogere begeleidingsnood).

Hoe krijgt het Rode Kruis geld?

Dankzij giften van particulieren en bedrijven kunnen we helpen waar nodig, en dit op de best mogelijke manier. Elke steun maakt dus écht een verschil. Lees hier meer over hoe en waarom we fondsen werven. In 2021 noteerden we inkomsten voor een totaal van 220 miljoen euro en 219,1 miljoen euro aan uitgaven.

Wie zit achter 555?

Giro555 – Stichting Samenwerkende Hulporganisaties Giro555 is een initiatief van de 11 samenwerkende hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Hoe betrouwbaar is Giro555?

“Giro555 vraagt deelnemers als zij lid worden om een betrouwbare administratie en een CBF-keurmerk. Daaruit blijkt dat zij aan strikte eisen voldoen en bijvoorbeeld zelf een goed gemonitord en financieel systeem hebben opgezet.

Wie is de baas van het Rode Kruis?

Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder (voorzitter)

Waarom Rode Halve Maan?

Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn emblemen die volgens de Verdragen van Genève bescherming bieden in oorlogssituaties. Oprichter van het Rode Kruis was Henri Dunant, een jonge Zwitser die in 1863 geschokt was door de taferelen bij de slag bij Solferino in Italië.

Hoeveel donateurs heeft het Rode Kruis?

622.621 donateurs. Ruim 14 miljoen vrijwilligers wereldwijd. Doel: hulp aan mensen in nood. Rode Halve Maan-verenigingen.

Wat is het salaris van de directeur van het Rode Kruis?

In 2020 is het salaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, vastgesteld op €142.300 inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €27.800.