Wat voor soort woord is Sommige?

Wat voor soort woord is Sommige?

vaststaat: veel, zoveel, sommige, alle, enz. hoofdtelwoorden: hoeveelste (van hoeveel), zoveelste (van zoveel).

Is een of meerdere?

Een of meerdere en een of meer zijn allebei mogelijk en komen ook allebei vaak voor. Met meerdere ligt er iets meer nadruk op de afzonderlijke lezingen. Sommige mensen hebben een voorkeur voor een of meer omdat zij meerdere lelijk vinden.

Wie of die?

Wanneer het betrekkelijk voornaamwoord naar personen verwijst en in de bijzin de functie van meewerkend voorwerp heeft, kan zowel die als wie worden gebruikt. Het gebruik van wie in plaats van die in zinnen als deze is minder gebruikelijk en is goeddeels beperkt tot de schrijftaal.

Wat wordt bedoeld met zelfstandig gebruikt?

Maar wanneer is er sprake van “zelfstandig gebruik”? Twee gevallen zijn duidelijk: als er een zelfstandig naamwoord achter staat is ‘sommige’ bijvoeglijk gebruikt. En als er niks achter staat, en je denkt er niet meteen iets bij (‘Sommigen onder ons’), dan is het zeker zelfstandig.

Wie Wat Waar woordsoort?

Andere woordsoorten hebben die eigenschap niet. Vragende voornaamwoorden): wie, wat, welk en wat voor. Ze staan in vraagzinnen meestal vooraan. Aanwijzende voornaamwoorden): deze, die, dit en dat Deze vrouw, die man, dat kind.

Welke woordsoort is wat?

Het vragend voornaamwoord wat wordt zelfstandig gebruikt. Er volgt dus geen zelfstandig naamwoord. Welk(e) wordt meestal niet-zelfstandig gebruikt. Het wordt dan gevolgd door een zelfstandig naamwoord.

Is het openstaan of open staan?

Het werkwoord openstaan wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (open en staan) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: die open heeft gestaan), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: het stond open).

Is het sponsoren of sponsoren?

Het zelfstandig naamwoord sponsor heeft twee meervouden sponsors en sponsoren. Het meervoud sponsors is het gebruikelijkst. Sponsoren is formeler dan sponsors. De spelling van het werkwoord is sponsoren.

Wat is het meervoud van personeel?

Een uitzondering hierop is “het personeel”. Dit woord kent geen meervoud en is daarom altijd enkelvoudig.

Is het het enige dat of het enige wat?

Zowel het enige wat als het enige dat is correct als het enige niet verwijst naar iets specifieks, maar naar iets in algemene zin. Wat is dan het gebruikelijkst. Dat is het enige wat / dat ik wil zeggen.