Wat voor verschillende grafieken zijn er?

Wat voor verschillende grafieken zijn er?

grafieken . diagrammen. lijndiagram. staafdiagram. histogram. cirkeldiagram. beelddiagram. steelbladdiagram.

Wat betekent grafieken?

Een grafiek is een soort plaatje waarin informatie wordt gegeven doormiddel van lijnen en figuren. Er zijn verschillende soorten grafieken. In een beeldgrafiek wordt er informatie gegeven doormiddel van plaatjes. Die plaatjes hebben een bepaalde betekenis.

Hoe moet je grafieken maken?

Selecteer gegevens voor de grafiek . Selecteer Invoegen > Aanbevolen grafieken . Selecteer een grafiek op het tabblad Aanbevolen grafieken om een voorbeeld van de grafiek te bekijken. Selecteer een grafiek . Selecteer OK.

Welke grafieken zijn er in Excel?

Cirkeldiagram. Een cirkeldiagram wordt ook wel een taartdiagram of een schijfdiagram genoemd. Kolomdiagram. Staafdiagram. Lijndiagram. Gestapelde kolom -of staafdiagram. Spreidingdiagram. Beldiagram.

Hoe lees je een grafiek?

Voordat je informatie uit een grafiek kunt aflezen moet je eerst weten waar de grafiek over gaat. Het belangrijkste hierbij is om te weten welke informatie op de horizontale as (ook wel de x-as genoemd) en op de verticale as (ook wel de y-as genoemd) staat. De verticale as is de y-as. De horizontale as is de x-as.

Welke grafiek moet ik gebruiken?

Een staafdiagram is geschikt om waarden te vergelijken of om een verdeling te visualiseren. Bijvoorbeeld de omzet van verschillende producten. Gestapelde staafdiagrammen worden vooral gebruikt wanneer het totaal van de delen of juist de onderlinge verdeling van belang is.

Wat is een ander woord voor grafiek?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: grafiek (zn) : diagram, schema.

Wat is het verschil tussen een grafiek diagram?

Een grafiek is een soort plaatje waarin informatie wordt gegeven doormiddel van lijnen en staven. Er zijn verschillende soorten grafieken. Een diagram is een soort plaatje waarin informatie wordt gegeven.

Hoe noem je een lijn in een grafiek?

De rechte lijnen met de getallen erlangs heten assen. Samen vormen ze het assenstelsel. Je hebt altijd een horizontale as en een verticale as. Het snijpunt van de twee assen heet de oorsprong.

Wat moet er in een grafiek staan?

Maak een goede schaalverdeling, het liefst met mooie afgeronde getallen. Gebruik het papier optimaal en probeer de X-as en Y-as ongeveer even lang te maken. Plaats ook niet teveel getallen op de assen, om de grafiek goed leesbaar te houden. Vermeld bij beide assen duidelijk de grootheid en eenheid.